دعای معراج ترجمه و متن دعای معراج همراه با متن عربی

دعای معراج ترجمه و متن دعای معراج همراه با متن عربی

دعای معراج دعایی است از رسول اکرم حضرت محمد که در باب فضیلتش چنین آمده است :

فضیلت دعای معراج

از رسول اکرم صلى الله علیه و آله منقول است آن شبى که مرا به معراج بردند

از تمامى آسمانها گذشتم تا به آسمان هفتم رسیدم و با خداى تعالى بى واسطه سخن گفتم

و مراجعت نمودم چون به مقام جبرئیل رسیدم گفتم یا جبرئیل این چه دعائى است که جمله فرشتگان مى خوانند؟

گفت یا محمد صلى الله علیه و آله این همان دعایى است که از جانب حق به شما آوردم و خداى تعالى مى فرماید

که هر که از آدم تا خاتم این دعا را بخواند یا با خود دارد عزیز و مکرم گردد و حاجتش برآورده شود حق تعالى هیچ حجاب در میان او و خودش نگذارد

دعای معراج

دعای معراج

و او را از جمیع بلایا محفوظ فرماید و اگر از آدم تا خاتم جمع شوند و جمیع دریاها مرکب گردد

و آسمان و زمین کاغذ شود چندان نویسنده که همه فرشتگان مانده شوند و دریا خشک شود و آسمان و زمین تمام شود نمى تواند ثواب این دعا را بنویسند

و از هزار یکى نوشته نشود و خواننده و دارنده این دعا را تنگى دست ندهد و تا روز اجل بستگى در کار وى نشود.

فضیلت دعا به نقل از رسول اکرم

و در روز قیامت حساب را از وى بردارند و بى حساب داخل بهشت شود.

یا محمد دارنده و خواننده این دعا رستگارى یابد. هر کس در عمر خود این دعا را یک بار بخواند

و اگر نتواند گوش بدهد یا با خود دارد چنان باشد که چهل هزار ختم قرآن کرده باشد و چهل هزار حج کرده باشد

و چهل هزار گوسفند قربانى کرده و چهل هزار بنده آزاد کرده و چهل هزار مسکین را طعام داده و چهل هزار برهنه را پوشیده باشد

و تورات موسى و انجیل عیسى و زبور داوود و فرقان محمد المصطفى صلى الله علیه و آله را خوانده باشد

و اگر بیمار باشد چنانچه طبیبان از معالجه آن عاجز باشند چون این دعا را به آن بیمار دهند

فضیلت دعا

و بر بالین وى گذارند شفا یابد و اگر کسى قرض دار باشد و این دعا را بخواند حق تعالى دین او را ادا فرماید

و اگر کسى کاهل نماز باشد این دعا را با خود دارد حق تعالى دل او را روشن گرداند حریض نماز شود و اگر زن دشوار زاید این دعا را بر آب خواند بخورد به آسانى بار نهد

و اگر کسى را بسته باشند این دعا را بر موم گیرند و بر کمر وى بندند فى الحال گشاده گردد

و اگر بخت دختر بسته باشد این دعا را بخواند یا با خود دارد بخت او گشاده شود و اگر کسى را به پاى دار برند این دعا را بر وى بخوانند و بدمند یا در نزد آن کس باشد هیچ ضررى به او نرسد

و اگر جهت فرزند بخواند خداوند عالم پسرى به وى عطا فرماید و دارنده این دعا از گزند مار و عقرب و زبان بدگویان ایمن گردد.

خواننده و دارنده این دعا از درد گوش و دردسر و درد چشم و درد دل و جگر و فلج و لغوه و جمیع دردها ایمن گردد

و هر کس این دعا را با خود به گرد برد حق سبحانه او را ببخشد و سکرات موت را بر وى آسان گرداند و از عذاب قبر و سوال نکیر و منکر ایمن گردد

و روز جزا چهل هزار فرشته به استقبال وى برآیند تا داخل بهشت مى کنند و شرح این دعا بسیار بود اما مختصر کردیم تا ملال نگیرد بسیار مجرب است ان شاء اللّه و اللّه اعلم بالصواب .

متن دعای معراج از رسول اکرم

 

« بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحیم »
« یا سَیِّدُ یا سَنَدُ
یا صَمَدُ یا مَن لَهُ المُستَنَدُ اجْعَلْ لی فَرَجًا و مَخْرجًا مِمّا اَنَا
فیهِ وَاکْفِنی فیهِ و اَعُوذُبِکَ بِسم اللهِ
التّاماتِ یا اللهُ یا اللهُ
یا اللهُ یا رَحمانُ یا رحمانُ یا رَحمانُ یا
رَحیمُ یا رَحیمُ یا رَحیمُ یا خالِقُ یا
رازِقُ یا بارئُ یا اَوَلُ یا اخِرُ یا ظاهِرُ یا باطِنُ یا مالِکُ یا قادِرُ یا
واهِبُ یا وَهّابُ یا تَوّابُ یا
حَکیمُ یا سَمیعُ یا بصیرُ یا غَفورُ یا رَحیمُ یا غافِرُ یا شَکورُ یا عالِمُ یا
عادِلُ یا کریمُ یا حلیمُ یا وَدودُ یا غَفورُ یا رَؤُفُ یا وترُ یا مُغیثُ یا
مُجیبُ یا حَبیبُ یا مُنیبُ یا رَقیبُ یا مُعیدُ یا حافِظ یا قابِضُ یا حَیُّ یا مالِکُ یا باعثُ یا وارثُ یا
رَحیمُ یا فاتِحُ یا فارجُ یا فاخِرُ یا مُعِزُّ یا مُذِّلُ یا مُعینُ یا مُبینُ یا
جَلیلُ یا جَمیلُ یا کَفیلُ یا وکیلُ یا دَلیلُ یا حَیُّ یا قَیّومُ یا جَبّارُ
یا غَفّارُ یا حنّانُ
یا مَنّانُ یا دَیّانُ یا غُفرانُ یا بُرهانُ یا سُبحانُ یا مُستَعانُ یا سُلطانُ
یا امینُ یا مؤمِنُ یا مُتَکَبِّرُیا شَکورُ یا عَزیزُ یا عَلِیُّ یا وَفیُّ یا
زَکِیُّ یا قَوِیُّ یا غَنِیُّ یا مُحِقُّ یا مُعطی یا اخِرُ یا احسَنَ الخالِقینَ یا خیرَ الرّازقینَ
یا خیرَ الغافِرینَ یا خیرَ المُحسِنینَ یا خیرَا لنّاصرینَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ
یا نورَ السماواتِ و الاَرضَ یا هادیَ المُضِّلینَ یا دَلیلَ المُتَحیِّرینَ یا خالِقَ کُلِّ شَی ءٍ یا فاطِرَ
السَّماواتِ وَالاَرضِ یا هادیَ المُضِلّینَ یا مُفَتِّح الاَبوابِ یا مُسَبِّبَ الاسبابِ یا رَفیعَ
الدَّرجاتِ یا مُجیبَ الدَّعواتِ یا وَلِیَّ الحَسَناتِ یا غافِرَ الخَطیئاتِ یا
مُحیِیَ الاَمواتِ یا ضاعِفَ الدَّرَجاتِ
یا ضاعِفَ الحسناتِ یا دافِعَ البَلِیّاتِ اللّهم احْفَظ صاحِبِ هذَا الدُّعاءِ مِنَ القَحطِ و
الطّاعونِ و الزِّلزلَةِ وَ الفُجاةِ وَ الوَباءِ وَ مِن شرِِّ الاَعداءِ و مِن
شَرِّ الجِنِّ و الاِ نسِ بِحَقِّ لا
اِلهَ اِلّا هُوَ الحَیُّ القَیّومُ وَ بِحَقِّ کهیعص وَ بِحَقِّ حمعسق
وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ المُصطَفی وَ بِحَقِّ علیٍّ المُرتَضی وَ الائمةِ الهُدی وَ
بِحَقِّ اللَّوح وَ القَلَم وَ الکرسِیِّ وَ العَرشِ وَ بِحَقِّ
فَسَیَکفیکَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمیعُ العَلیمُ
اللّهُمَ احْفَظْ صاحِبَ هذا الدُعاءِ مِنْ شَرِّ کُلِّ ذی شَرّ وَ مِنْ شَرِّ طارقِ اللَّیل
وَ النَّهارِ وَ مِنْ شَرِّ والِدٍ وَ ما وَلَدَ وَ مِنْ شَرِّ ما یَلِجُ فِی
الاَرْضِ وَ ما یخْرُجُ مِنْهُما وَ
هُوَ تاغَفورُ الرَّحیمُ اللّهُمَ احْفَظْ صاحِبَ هذا الدُّعاءِ مِنْ شَرِّ
الاَعداءِ وَ مِنْ شَرِّ
جَمیعِ المِحْنَةِ وَالدّاءِ وَمِنْ شَرِّ النَّفاثاتِ فِی العُقَدِ وَ مِنْ شَرِّ
حاسِدٍ اِذا حَسَدَ یا رَبِّ بعزَّتکَ یا عَزیزُ وَ القَهرُ بِلُطفِکَ
وَالرَّحمَة رَحمَتُکَ یا واهِبَ العَطایا یا دافِعَ الْبلایا یا غافِرَ الخَطایا یا ستّارُ العُیوب یا نورَالغُیوب یا
نورَالقلوب یا حَبیبَ القلوب یا قاضیَ الْحاجات یا رَحمنَ الدُّنیا وَالاخِرة یا ارحَمَ الرّاحِمین
بِحَقِّ الیَ الله تَصیرُ الاُمورُ اللهُمَ اِنّی
اَستَودِعُکَ نَفسی وَ روحی وَ مالی وَاولادی وَ جَمیعَ ما
اَنعَمتَ عَلَیَّ فی الدُّنیا وَالاخرة اِنَّهُ لا یُضیعُ صَنایِعُکَ یَصونُکَ وَ
مَحفوظُکَ وَ مامولُکَ لا یُجیرُنی اَحَدٌ مِنکَ وَ لَن اَجِدُ مِن دونِهِ
مُلتَحَداً اللّهمَّ رَبَّنا آتِنا فی الدُّنیا حَسَنَة وَفی الاخِرةِ
حَسَنَة وَقِنا عَذابَ النّار وَ عذابَ القَبر بِرَحمَتِکَ یا اَرحَمَ الرّاحِمینَ

ترجمه دعای معراج | معنی دعای معراج

به نام خداوند بخشنده مهربان

ای آقا،ای تکیه گاه،ای بی نیاز،ای کسی که به او تکیه شود،برای من از آنچه که
در آنم گشایش و رهایی قرار بده و مرا در آن کفایت کن.پناه میبرم به تو بنام
خداوند تمام کننده.

ای خدا ای خدا ای خدا .

ای بخشنده،ای بخشاینده،ای مهربان،ای آفریدگار،

ای روزی ده،ای خلق کننده،ای ابتدا،ای انتها،ای ظاهر،ای باطن،

ای فرمانروا،ای توانا،ای بخشایشگر،ای بخشنده،ای توبه پذیر،ای دانا،ای شنوا،ای بینا،

ای آمرزنده،ای مهربان،ای آمرزنده ،ای پاداش دهنده ،ای دانا ،ای عادل ،ای کریم ،ای بسیار دوست داشتنی ،

ای آمرزنده ،ای مهربان ،ای یگانه ،ای فریاد رس ،ای اجابت کننده ،ای حبیب ،ای منیب ،ای رقیب ،ای معیب ،

ای حفظ کننده ،ای چیره ،ای شنونده ،ای زنده ،ای فرمانروا ،ای برگزیده ،ای وارث ،ای مهربان ،ای رحم کننده ،

ای پیروز ،ای گشاینده ،ای ارزشمند ،ای عزت ده ،ای ذلیل کن ،ای یاری کن ،ای آشکار ،ای جلیل ،ای زیبا ،ای کفیل ،

ای وکیل ، ای راهنما ،ای زنده ،ای قائم ،ای مسلط ،ای آمرزنده ،ای بسیار مهربان ،ای منت ده ،ای قرض ده ،

ای بخشنده ،ای نشانه ،ای منزه ،ای یاری ده ،ای پادشاه ،ای امین ،ای مومن ،ای مسلط ،ای پاداش ده ،

ای گرامی ،ای بلند مرتبه ،ای وفا کن ،ای منزه ، ای قوی ،ای بی نیاز ،ای حقیقت گر ،ای عطا کن ،

ای انتها ،ای بهترین آفریننده ها،ای بهترین روزی ده ،ای بهترین آمرزندگان ، ای بهترین نیکوکاران ،

ای بهترین یاوران ،ای مهربان ترین مهربانان ،ای روشنایی آسمان ها و زمین ،ای هدایت کننده گمراهان ،

ای راهنمای سرگردانان ،ای آفریننده هرچیز ،ای خالق آسمان ها و زمین ،ای هدایت کننده گمراهان ،

ای گشاینده درها،ای باعث انجام کارها ،ای بالابرنده درجات ،ای اجابت کننده دعاها ،ای دوست دار نیکی ها ،

ای آمرزنده خطاها ،ای زنده کننده مردگان ،ای دو چندان کننده نیکی ها ،ای دفع کننده بلاها !

خدایا
! حفظ کن صاحب این دعا را از طاعون و زلزله و مرگ ناگهانی، و وبا و از شر
سلطان ستمگر،و شر چشم بد و شر دشمنان و از شر جن و انس.به حق خدایی که نیست
جز او زنده پاینده.به حق کهیعص و بحق حمعسق و به بحق محمد مصطفی و بحق علی
مرتضی و پیشوایان هدایت و به حق لوح و قلم و کرسی و عرش و به حق پس کفایت
میکند آنها را خداوند و او شنوا و داناست.

خدایا
! حفظ کن صاحب این دعا را از شر هر موجود شرور و از شر پیشآمدهای ناگوار
شبانه و روزانه و از شر والد و ماولد و از شر هر آنچه در زمین داخل و خارج
شود. و او آمرزنده مهربان است.

خدایا ! حفظ کن صاحب این دعا را از شر جمیع محنت ها و بیماری ها و از شر دمندگان در گره ها و از شر حسود هنگامی که حسد کند.

ای
پروردگار ! به عزت و چیره شدنت ، به لطف و ترحم رحمت تو ،ای بخشنده هستی
ها ،ای دفع کننده بلاها ،ای آمرزنده خطاها ،ای پوشاننده عیب ها ،ای نور
تاریکی ها ،ای نور قلب ها ،ای برآورنده نیازها ،ای آفریننده دنیا و آخرت
،ای مهربانترین مهربانان،
به حق خدایی که امور به او برمیگردد،خدایا
نفسم،روحم، مالم و فرزندانم و همه نعمت هایی که به من دادی در دین و دنیا و
آخرت را به تو می سپارم.بدرستی که ضایع نمی شود صیانت از صیانت تو و حفظ
تو و خواسته تو.و مرا احدی از تو مجیر نیست و نمی یابم غیر از تو متحدی.

خدایا
! پروردگارا ! به ما در دنیا و آخرت نیکی بده و ما را از عذاب آتش و عذاب
قبر دور کن.به رحمت خود ای مهربانترین مهربانان.و خداوند درود فرستد بر
محمد و آل محمد که همگی پاکیزگانند و پیشوایان معصوم و سلام داد،سلام بسیار
زیاد.

معنای دعای معراج به روایت دیگر

به نام پروردگار و خالقی که بخشنده و پذیرنده توبه و بسیار مهربان به آدمیان است

ای خدایی که سرور و بزرگ و فرمانروایی و ای خدایی که تکیه گاه و پشتیبان

و روشن و واضحی و ای خدایی که فرمانروایی بی نیاز و بلند و والا مرتبه ای

و ای خدایی که باید در همه کارها و مشکلات بر شما توکل و تکیه و اعتماد نمود

بزرگواری و عنایت فرما و نجات و رهایی فرما و بزرگواری و محبت فرما و نجات و خارج فرما

از همه مشکلات و بلاها و غم واندوه خارج فرما و از همه نعمتها به اندازه ای که صلاح می دانید عنایت فرما

و باید در همه مصائب و سختیها بر شما پناهنده شد بنام شما که پروردگار و خداوند و خالق می باشید

و تمام و کاملترین می باشید و ای خداوند که پروردگاری و ای خداوند که خالق بزرگی و ای خداوند

که وصف و اندازه شما در وصف نیست و شما بی نهایت بزرگ و فرمانروایی ای خداوند بسیار بخشنده

و ای خداوند بسیار مهربان و بخشایشگر و ای خداوند بسیار توبه پذیرنده و آرامش دهنده و ای خداوند

مهربان و بسیار دلگرم کننده و ای خداوند آمرزنده و دل نواز و نیرو دهنده و ای خداوند که دارای نامهای بزرگ

و آمرزنده می باشید و ای خداوندی که پدیدآورنده و سازنده می باشید

و ای خداوندی که روزی و نعمت دهنده مخلوقات می باشید

و ای خداوندی که آفریدگار و سازنده مخلوقات می باشید

و ای خداوندی که از نخستین و همیشه بوده ای و ای خداوندی که تا ابد و آخر و پایان همه هستی

شمایی و ای خداوندی که پدیدار کننده و آشکار کننده همه اسرار می باشید

و ای خداوندی که پوشنده و پنهان کننده درون هر اسراری می باشید

و ای خداوندی که تمام ملک هستی از ذات شما پدیدار شده

و ای خداوندی که توانا و بر هر امری فرمانروائی و ای خداوندی که بخشنده ترین می باشید

و ای خداوندی که بسیار بخشنده و صاحب اعطا می باشید

و ای خداوندی که بسیار با گذشت و بسیار توبه پذیر می باشید

و ای خداوندی که دانشمندترین و خردمندترین فرمانروایان می باشید

و ای خداوندی که به هر صدایی و هر ندایی شنوایی

و ای خداوندی که به هر امری آگاه و دانا و به هر رمزی بینا و بصیری و ای خداوندی که آمرزنده ترین به گناهان خلق می باشید

و ای خداوندی که باعث آرامش قلب مقربین و خداپرستان می باشید

و ای خداوندی که بخشنده و آمرزنده بزرگترین گناهان می باشید

و ای خداوندی که نشانه های نعمت و رفاه شما آشکار است

و ای خداوندی که دانشمند بر هر دانشی و علمی

و ای خداوندی که انصاف و دادگری فقط نزد شماست

و ای خداوندی که سخاوتمندترین و نیکوترین صفات نزد شماست

و ای خداوندی که بسیار بردبار و شکیبایی به گناهان و اشتباهات بندگانت

و ای خداوندی که بسیار دوستدار و محبوب قلبهای با اخلاص می باشد

و ای خداوندی که بخشاینده ترین بخشایندگانی

و ای خداوندی که بسیار مهربان و با گذشت به خلقی و ای خداوندی که یکتایی و بی همتایی

و ای خداوندی که تنها شمایی فریادرس در همه امور و ای خداوندی که یگانه اجابت کننده دعاها می باشید

و ای خداوندی که تنها دوست ومحبوب قلبهای مخلصان می باشید

و ای خداوندی که باران رحمتت را فراوان در بهاران زیباتر بر بندگان فرو می فرستی

و ای خداوندی که هیچ قدرتی رقابت با شما را ندارد و از آن عاجز است

و ای خداوندی که به همه رمز و رموز آفرینش کاردان و دانایی

و ای خداوندی که نگهبان و روشن کنندة راه عارفانی

و ای خداوندی که بر هر نیروی آشکار و غیب چیره شونده ای

و ای خداوندی که زنده و پاینده و ابدی و جاودان می باشید

و ای خداوندی که همة کائنات متعلق به ذات کبریائی شماست

و ای خداوندی که یکتایی شما انگیزه خلق جهان هستی شد

و ای خداوندی که پس از فنای هر چیز تنها صاحب مقتدر مُلک وجودی و ای خداوندی که بخشایش و رحمت زیبنده و شایسته مقام شماست

و ای خداوندی که گشاینده درهای توبه بر روی خلق گنه کاری

و ای خداوندی که باز کنندة درهای رحمت بر روی خلق نا امیدی

و ای خداوندی که شکوه و عظمت شایسته مقام والا مرتبه شماست

و ای خداوندی که عزّت و آبروی اهل یقین از لطف بی انتهای شماست

و ای خداوندی که ذلیل و خوارو پَست کنندة مُکذبینی و ای خداوندی که تنها یاری رسان و یاری دهنده اهل ذکری و ای خداوندی که بزرگی و عظمت شما بر همه خلق آشکار است و ای خداوندی که صاحب شکوه و عظمت و بزرگواری می باشید

و ای خداوندی که صاحب همه زیبایی های خلقت و آفرینش می باشید و ای خداوندی که صاحب ضمانت و سایه کفالت شما بر سر خلق جلوه گر است و ای خداوندی که یگانه پشتیبان و حمایت کننده فرستادگان خود به خلقی

و ای خداوندی که رهنمای راه حق و حجت می باشید بر مؤمنین و ای خداوندی که همیشگی و فناناپذیر می باشید و ای خداوندی که پاینده و ابدی و شکوه و جلالت همیشگی است و ای خداوندی که توانایی بر توانگران و پادشاهی بر ملک هستی و ای خداوندی که بسیار با گذشت و آمرزنده ای به گناهکاران و ای خداوندی که شکوه و لطف و مهربانی شما بی انتهاست و ای خداوندی که بر بندگانت بسیار لطف و احسان می نمایی و ای خداوندی که عادلترین فرمانروایی به کردار نیک و بد بندگانت

و ای خداوندی که با گذشت و بخشنده ای و ای خداوندی که نشانه های وجودت بر هر ذره از خلقت آشکار است و ای خداوندی که پاکی و لطافت از ذات مقدس شماست و ای خداوندی که کمک دهنده ایمان آورندگان می باشید و ای خداوندی که قدرتمند و بزرگ و بر هر نیرویی تسلط یافته ای و ای خداوندی که وفادار به قول خود و قابل اعتمادی و ای خداوندی که بزرگترین ایمان دهنده و نیرودهنده به قلب خالصانی و ای خداوندی که توانا و بر هر نیروی قوی چیره وغالبی و ای خداوندی که نشانه های نعمت و رفاه شما آشکار است و ای خداوندی که شریف و ارجمندی و بر قلب عارفان می تابید و ای خداوندی که والامقام و بزرگوار و بلندمرتبه و نیرومندی و ای خداوندی که متعهد و وفادار به دعای بندگان خاص و عامی

و ای خداوندی که پاکیزه از هر عیب می باشید و ای خداوندی که استوار و توانائی و ای خداوندی که بی نیاز و توانگری و ای خداوندی که هر چیز را مرگ و فنا و پایان قرار دادی و ای خداوندی که بسیار بخشنده و عطا کننده روزی خلقی و ای خداوندی که پایان هر پایانی و زنده و پاینده ای و ای خداوندی که بهترین خلق کنندگان وجودی و ای خداوندی که بهترین روزی و نعمت دهنده مخلوقاتی و ای خداوندی که بهترین آمرزندگان و توبه پذیرنده خلقی و ای خداوندی که نیکی رسان و بخشاینده خلقی و ای خداوندی که بهترین پشتیبان و یاری کننده خلقی و ای خداوندی که بزرگترین رحمت و بخشش به خلقی و مهربانترین مهربانان می باشید

و ای خداوندی که نور و روشنائی آسمانها و زمین و رحمت و برکت و نیروی دلگرم کننده ای و ای خداوندی که رهبر و هدایت کننده گمراهان عالمی و ای خداوندی که راهنما و حجت برای حیرت زدگانی و ای خداوندی که پدیدآورنده و آفریننده همه چیز می باشید و ای خداوندی که آفریننده و خالق آسمانها و زمین و مخلوقات درون آن می باشید

و ای خداوندی که راهنما و رهبر و هدایت کننده گمراه شدگانی و ای خداوندی که گشاینده و بازکننده درهای نعمت و رحمتی و ای خداوندی که سبب ساز در همه مشکلات و مصائب و سختیهایی و ای خداوندی که بالابرنده درجات و مقام آدمیان نزد آدمیان و نزد ملکوتیان می باشید و ای خداوندی که اجابت و مستجاب کننده خواهش ها و نیازهای خلق می باشید و ای خداوندی که نهایت خوبیها و زیبائیها و پایان و نیکی رسان به خلق می باشید

و ای خداوندی که بخشنده لغزشها و خطاهای خلقی و ای خداوندی که زنده کننده قلب عارفانی و زنده کننده مردگانی و ای خداوندی که چند برابر کننده نیکیها و خوبیهای خلق و هر نیکویی هستی و ای خداوندی که دفع کننده و دور کننده بدیها و زشتیهای خلقی.

درخواست نویسنده مهدی : دعای خیر خود را از ما دریغ نفرمایید.

2 comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *