دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی ايران به لوگوي المپيك 2012 اعتراض كرد

كميته ملي المپيك ايران به لوگوي بازي‌هاي المپيك تابستاني لندن اعتراض كرد.به گزارش ايسنا، لوگوي المپيك تابستاني 2012 به گونه‌اي طراحي شده كه واژه “صهيون” را در ذهن متبادر مي‌كند. به فاصله اندك پس از رونمايي از اين لوگو، برخي گرافيستهاي مسلمان به اين لوگو اعتراض كردند اما مسوولان محلي برگزاري بازي‌ها و كميته بين المللي المپيك واكنشي به اين اعتراضها نشان نداند.با اين حال با نزديك شدن به زمان برگزاري اين بازي‌ها در تابستان 2012 و داغ شدن رقابتهاي انتخابي المپيك اعتراض‌ها به اين حركت بيشتر شده است. بر همين اساس روز گذشته كميته ملي المپيك ايران با ارسال نامه‌اي رسمي به كميته بين المللي المپيك به لوگوي بازيهاي لندن اعتراض كرد و خواستار تغيير لوگوي اين بازيها شد.كميته بين المللي المپيك و كميته برگزار كننده اين بازيها در لندن هنوز واكنشي به اعتراض ايران نشان نداده است.ايران نخستين كشور مسلمان است كه به طور رسمي به لوگوي المپيك لندن اعتراض كرده است.