دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی تلاش‌های ضد ایرانی آمریکا و سوئد

یکی از کشورهای منطقه اسکاندیناوی یعنی سوئد به دنبال عدم موفقیت فتنه‌گران در ایران در ماموریتی از طرف آمریکا به خاطر وجهه بین‌المللی‌اش اکنون در نوک پیکان حمله به ایران قرار گرفته است تا با ژستی انسانی قطعنامه ضد ایرانی حقوق بشر را علیه ایران به تصویب برساند.به گزارش بولتن، در همین حال رئیس دوره‌ای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آقای «آقای ناوی پیلاری» در راستای ادامه این سناریوی غربیها علیه ایران می‌گوید، موجی از دستگیری‌های مخالفین در ایران در حال انجام است و دولت ایران را باید در این زمینه مجازات نمود و به همراه کشورهای دیگر باید ایران را به جهت نقض حقوق بشر محکوم نمود.دولت سوئد طبق این قطعنامه درخواست دارد که سازمان ملل متحد یک نماینده ویژه در این رابطه برای ایران تعیین نماید که بتواند گزارشات ماهیانه از اوضاع داخلی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه نماید.مالدیو که جزء 57 کشور عضو سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی است به همراه کشور آفریقایی زامبیا از طراحان این قطعنامه و حامیان آن می‌باشند، و این درحالی است که دو کشور مذکور جزء اعضای کشورهای غیرمتعهد «نم» می‌باشند.دولت آمریکا نیز بصورت همه جانبه از این قطعنامه ارائه شده از سوی کشور سوئد حمایت می‌کند شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دارای 7 کشور عضو است.در اواخر هفته گذشته وزیر خارجه دولت سوئد آقای «فرانک بلفریچ» به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که پنج سال از تاسیس آن می‌گذرد، اعلام کرده است که آنها عمیقا در مورد نقض حقوق بشر در ایران و اوضاع وخیم آن ابراز نگرانی می‌کنند.وزیر خارجه سوئد می‌گوید که تعداد اعدام‌ها در ایران افزایش یافته است و یکی از بدترین شیوه‌های اعدام افراد، اعدام به وسیله روش سنگسار!! است که زندگی یک انسان را با پرتاب سنگ از او می‌گیرند.این در حالی است که در خود کشور آمریکا و در بسیاری از کشورهایی اروپایی نقض آشکار حقوق بشر بر اساس همان قوانینی که ساخته و پرداخته خودشان هست، به شدت وجود دارد؛ اما کشورهایی چون سوئد هرگز لب به اعتراض باز نمی‌کنند و یا در کشورهای خاورمیانه و یا آسیایی و یا حتی اسکاندیناوی نقض حقوق بشر وجود دارد اما دولت‌های غربی از جمله سوئیس به خاطر منافع اقتصادی گسترده‌ای که دارند، اعتراضی به آن نمی‌کنند؛ اما در مقابل با برنامه ریزی کشورهایی که خود ناقضین حقوق بشر هستند، قوانین قضایی مترقی اسلام را به عنوان نقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.در همین حال خانم کلینتون وزیر خارجه دولت آمریکا نیز روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که دولت آمریکا به دنبال محکومیت ایران و تعیین «یک نماینده ویژه و بازرس ویژه» شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران است.اکنون لازم است که وزارت امور خارجه ایران و دفتر نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل متحد نسبت به این تحرکات دولت سوئد و آمریکا واکنشهای مناسب را نشان داده و ضمن جلوگیری از صدور قطعنامه‌های فرمایشی علیه ایران در این شورا، از انتخاب و اعزام بازرس «گماشته» آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران جلوگیری نمایند.