دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی نمایندگان از وظیفه اصلی خود دورند

مقام معظم رهبری در ملاقات نمایندگان در ابتدای دوره هشتم فرمودند ” وظیفه شما نمایندگان قانون گذاری است پس نباید وظیفه عرفی جای وظیفه اصلی یک نماینده را بگیرد ؛ این نقص قوه مقننه را می رساند که نمایندگان از وظیفه اصلی خود دورند.
 به گزارش اعتدال، دکتر سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: قوه مقننه اجازه نمی دهد نمایندگان به وظیفه اصلی خود برسند. نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی افزود: وظیفه نمایندگان مجلس قانون گذاری و نظارت است پرداختن به وظایف عرفی نباید جای وظیفه اصلی را بگیرد این نقص قوه مقننه است. نقوی حسینی ادامه داد: متاسفانه یک سری وظیفه عرفی نه قانونی در اختیار نماینده است که با انجام آنها از وظایف قانونی خود دور می ماند. وی تصریح کرد: پی گیری پروژه های عمرانی ؛ مطالبات شهری و استانی، آبادانی، افتتاح و.. وظیفه ی یک نماینده نیست و کار اصلی و قانونی نماینده مجلس قانون گذاری و نظارت بر آن است. نقوی حسینی در پایان به بیانات مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری در ملاقات نمایندگان در ابتدای دوره هشتم فرمودند ” وظیفه شما نمایندگان قانون گذاری است پس نباید وظیفه عرفی جای وظیفه اصلی یک نماینده را بگیرد ؛ این نقص قوه مقننه را می رساند که نمایندگان از وظیفه اصلی خود دورند”.