دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی عکس: اثر هنرمندانه‌ای که با زلزله ایجاد شد

البرز: تصویر زیر به هیچ عنوان فتوشاپی نیست. این رویدادی است که در ماه سپتامبر گذشته در کانتربری نیوزیلند روی داد. زلزله در نیوزیلند صرف نظر از خرابی‌ها و ویرانی‌های بجا مانده خود خالق صحنه‌‌های عجیب و بدیعی نیز بود.