دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی ممبینی: بودجه 90 کسری ندارد

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام اینکه لایحه بودجه سال 90 تقدیمی به مجلس کسری بودجه ندارد، گفت: بودجه سال 89 نیز بدون کسری است.رحیم ممبینی در گفتگو با مهر در پاسخ به این سئوال که آیا بودجه سال 90 دارای 25 هزار میلیارد تومان کسری است؟ گفت: لایحه بودجه 90 تقدیمی به مجلس بدون کسری بودجه است.وی با بیان اینکه بودجه سال 89 نیز دارای کسری نیست، گفت: با بودجه مصوب هم مصارف هزینه ای و هم عمرانی را تامین خواهیم کرد.معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اینکه ممکن است در برخی از موضوعات کاهش تخصیص را داشته باشیم، افزود: اما با توجه به منابع و مدیریتی که خواهیم داشت، مصارف هزینه ای را بر خلاف سنوات قبل کمتر از رقم مصوب کنترل خواهیم کرد.وی با تاکید بر اینکه تلاش می کنیم که حداکثر تخصیص مصارف عمرانی را انجام دهیم، پیش بینی کرد که تخصیص مصارف عمرانی بر اساس بودجه 89 به 80 درصد برسد.ممبینی در مورد فروش سهام شرکتهای دولتی بر اساس بودجه 89 عنوان کرد: در بودجه سال 89 برای فروش سهام رقمی پیش بینی شده است، از مجموع فروش سهام 5 هزار میلیارد تومان مربوط به کارهای پیمانکاری و حدود 5 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون است.معاون بودجه معاونت برنامه  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جنس اینگونه واگذاریها را “درآمد- هزینه” عنوان و بیان کرد: برای واگذاری بابت رد دیون و پیمانکاری نیازی به واریز پول به خزانه بابت فروش سهام نیست.وی با اشاره به اینکه برابر قانون سال 89 قرار است که 4 هزار و 500 میلیارد تومان از این واگذاری به خزانه واریز شود، افزود: یعنی کل فروش سهام در قانون بودجه 89 معادل 14 هزار و 500 میلیارد تومان است که قرار بود از این رقم 4 هزار و 500 میلیارد تومان به صورت نقدی وارد خزانه شود.ممبینی رقم پیمانکاری و رددیون سهام را 10 هزار میلیارد تومان ذکر و تصریح کرد: از رقم 4 هزار و 500 میلیارد تومان تحقق 4 هزار میلیارد تومان قطعی است که در سنوات قبل اینگونه نبوده است.وی خاطرنشان کرد: رقم مذکور در سال 88 کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده و سال 89 از نظر فروش سهام و ورود نقدی به خزانه یکی از بهترین سالهای ما بوده است.معاون بودجه معاونت برنامه  ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ادامه داد: رقم 14 هزار و 500 میلیارد تومان رقم فروش سهام در بودجه 89 به 23 هزار و 200  میلیارد تومان در بودجه سال 90 افزایش یافته است که دلیل آن به افزایش واگذاری سهام بابت رد دیون و سایر موضوعات مشابه باز می گردد.