دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی امسال عید نداریم! داریم!

بولتن نیوز نوشت: يك هفته پس از حملات وسيع عناصري از جریان سبز  به مهاجراني و سپس كديور و همچنين اختلافات در مورد چگونگي اداره سايت كلمه عده اي از جريان سبز با انتشار  اطلاعيه اي اعلام كردند سبزها امسال عيد ندارند.به گزارش باشگاه خبرنگاران،  در اين اطلاعيه آمده است خواسته عموم جريان سبز اين است كه امسال نماد سياه جايگزين نماد سبز شود. اين اطلاعيه همچنين از مخاطبان خود خواسته است كه امسال از خريد لباس خودداري كنند و به ديد و بازديد هم نيز نروند!!همزمان انشعابي ديگر از فتنه از مراجع تقليد خواسته اند كه فتوا دهند امسال عيد نداريم.بر اساس اين گزارش  اين خبرها در سايت بالاترين بازتاب پر رنگي يافته است و همچنين صفحه اي در فيس بوك نيز به حاميان جنبش! عيد نداريم!! اختصاص پيدا كرده است.جالب اين است كه به علت واكنش هاي بسيار منفي كه اين اطلاعيه در ميان كاربران اينترنتي داشته است هيچ كدام از خبرهاي منتشره از سايت هاي ضد انقلاب، فيس بوك و بالاترين در اين مورد اجازه  نظردهي و كامنت گذاري براي مخاطبان ندارد .همزمان گروهي ديگر در فيس بوك و برخي سايت هاي ضد انقلاب به حمله شديد به حاميان جنبش عيد نداريم پرداختند و آنها نيز با بازكردن صفحه اي در فيس بوك اعلام كردند معنا ندارد به علت حصر چهار نفر عيد نداشته باشيم و سرتا سر عيد بايد به رقص و پايكوبي پرداخت!