دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی برنامه مسابقات جام جهانى كشتى اعلام شد

جام جهانى كشتى آزاد ۲۸ و ۲۹ اسفندماه با حضور ۱۰ تيم برتر دنيا در شهر كاسپيسك جمهورى داغستان روسيه برگزارمى شود. برنامه اين مسابقات به وقت ايران به شرح زير است:جمعه ۲۷ اسفندماه:ساعت ۱۸‎/۳۰ تا ۱۹‎/:۳۰ وزن كشى تمامى تيم هاشنبه ۲۸ اسفندماه:ساعت ۱۰‎/۳۰ تا :۱۳ رقابت هاى مقدماتىساعت ۱۶ تا :۲۰ رقابت هاى مقدماتىيكشنبه ۲۹ اسفندماه:ساعت ۱۰‎/۳۰ تا :۱۳ مسابقات براى مشخص شدن تيم هاى دهم و نهم، هشتم و هفتم، پنجم و ششمساعت ۱۴‎/۳۰ تا ۱۷‎/:۳۰ مسابقات براى مشخص شدن تيم هاى چهارم و سوم، دوم و اولاين رقابت ها با حضور تيم هاى ايران، روسيه، قرقيزستان، آذربايجان، اوكراين، ازبكستان و گرجستان، كوبا، بلغارستان ومنتخب مجارستان و قزاقستان برگزار مى شود. قرعه كشى اين مسابقات ۲۷ اسفندماه برگزار مى شود كه تيم ها در ۲ گروه پنج تيمى با سرگروهى روسيه و آذربايجان كشورهاى اول و دوم رقابت هاى جهانى ۲۰۱۰ روسيه قرار مى گيرند. ايران سال گذشته در روسيه نايب قهرمان شد. ابرار