دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی بودجه عمراني سال آينده غيرواقعي است

نماينده مردم قروه در مجلس گفت: بودجه عمراني سال آينده كل كشور غير واقعي بوده و بودجه جاري نيز انبساطي است به همين دليل روند بررسي بودجه 90 در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق طولاني‌ شد.به گزارش فارس، سيد عماد حسيني نماينده مردم قروه در مجلس شوراي اسلامي ظهر امروز چهارشنبه به عنوان اولين ناطق ميان دستور جلسه علني طي سخناني با اشاره به بررسي لايحه بودجه 90، گفت: اين روزها به رغم كوتاهي و فشردگي زمان و بر اثر تعلل دولتمردان در تقديم لايحه بودجه سال آينده كل كشور، نمايندگان همچنان مشغول بررسي بودجه نخستين سال اجراي برنامه پنجم به عنوان يكي از راهبردهاي اصلي سند چشم انداز بيست‌ساله هستند.وي افزود: امروز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مشغول بررسي رديف‌هاي دخل و خرج دولت به صورت كارشناسانه هستند، امّا متأسفانه بايد اذعان داشت كه رعايت نكردن مهلت قانوني براي ارائه بودجه سال آينده از سوي دولت، كلاف سردرگم سال‌هاي گذشته را در اين خصوص پيچيده‌تر كرده است.نماينده مردم قروه در مجلس تصريح كرد: ارائه مجوز هزينه‌كرد بودجه به صورت تنخواه به دولت نيز در حالي صورت گرفته است كه بررسي كارشناسانه لايحه تقديمي به عنوان بودجه سال آينده حكايت از غير واقعي بودن برخي رديف‌ها دارد.حسيني در ادامه تاكيد كرد: بودجه عمراني غير واقعي بوده و بودجه جاري نيز انبساطي است و بر همين اساس بود كه روند بررسي بودجه 90 در كميسيون‌هاي تخصصي و تلفيق طولاني‌ شد.وي در پايان با اشاره به تحولات منطقه خواستار اتخاذ مواضع صريح از سوي دستگاه ديپلماسي كشور در خصوص خيزش ملت‌هاي مسلمان منطقه شد.