دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی تصاویر دلخراش از شهادت جوان بحرینی

تصاویر منتشر شده از سرکوب شدید شیعیان بحرین که اخیرا با حضور نیروهای امنیتی سعودی و اماراتی وارد فاز تازه ای شده است اوج وحشیگری در برخورد با مخالفان رژیم آل خلیفه را نشان می دهد.به گزارش خبرگزاری مهر در 24 ساعت اخیر تصاویری از سرکوب شدید شیعیان بحرین منتشر شده است که نمونه آن را در هیچ کدام از کشورهای عربی دیگر که شاهد قیام و مخالفتهای مردمی هستند، ندیده بودیم.
در این تصاویر که به تازگی توسط منابع بحرینی منتشر شده است “احمد فرحان” جوان 30 ساله بحرینی دیده می شود که در حین حضور در اعتراضات از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته است. این جوان بحرینی که به بیمارستان انتقال داده شد در پی شدت جراحات وارده به قسمت سر به شهادت رسید.
خاطر نشان می شود  نیروهای امنیتی بحرین در روزهای اخیر با کمک گرفتن از نیروهای سعودی و اماراتی مخالفان را از فاصله نزدیک هدف قرار داده و به شنیع ترین وجه آنان را از پای در می آورند. البته گفته می شود در روزهای اخیر رژیم آل خلیفه برای سرکوب مخالفان شیعه که اکثریت 70 درصدی را در اختیار دارند از تسلیحات جدید از جمله قناصه های پیشرفته استفاده می کند.
بر این اساس، تک تیراندازهای سعودی و بحرینی که به حمایت از رژیم آل خلیفه آمده اند سر و سینه شیعیان را مورد هدف قرار می دهند تا با ایجاد رعب و وحشت مردم را از پیگیری مطالبات بر حقشان منصرف کنند.
رژیم آل سعود که در روزهای اخیر با تمامی امکانات نظامی به کمک رژیم آل خلیفه در بحرین آمده است، این مسئله را درک کرده که نتیجه دادن اعتراضات شیعیان در بحرین موجبات کلید خوردن مخالفتهای شدید شیعیان عربستان را علیه خود به وجود می آورد.
بر این اساس، آل سعود با لشکرکشی به بحرین در نظر دارد با اجرای تمامی گزینه های موجود شعله قیام شیعیان را در نطفه خفه کرده و بقای خود و رژیم اقلیتی و دست نشانده آل خلیفه در بحرین را تداوم بخشد.اما به نظر می رسد مردم بحرین راه خود را به خوبی در روزهای اخیر یافته اند و حتی یک قدم از خواسته های خود کوتاه نمی آیند. مسئله ای که در نهایت پایان رژیم آل خلیفه را با وجود تمامی خشونتهای موجود رقم می زند.