دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی صدور حکم اعدام مجرمان خطرناک در 10 روز

رئيس ديوان عالي کشور با بيان اينکه احکام قطعي اعدام از سوي دادگاه کيفري در کمتر از 10 روز در ديوان عالي کشور رسيدگي مي شود ،گفت: سه شعبه ويژه، پرونده هاي مربوط به اشرار ، جنايتکاران ، متجاوزان ، محاربين ، سارقان و مجرمان خطرناک را رسيدگي مي کنند.آيت الله احمد محسني گرکاني در گفت و گو با مهر با بيان اينکه بر اساس دستور رئيس قوه قضائيه ديوان عالي کشور ملزم شده به پرونده افرار شرور و مجرماني که موجب اخلال در امنيت و آسايش مردم مي شوند زودتر از موعد رسيدگي کند، گفت: رسيدگي به اين پرونده ها بعد از چند ماه هيچگونه تاثيري در اجتماع ندارد لذا زماني اجراي حکم تاثير گذار است که پرونده به سرعت رسيدگي شده و حکم اجرا شود.وي با بيان اينکه هم اکنون پرونده هاي رسيده از دادگاه کيفري با حکم اعدام در کمتر از 10 روز در ديوان عالي کشور رسيدگي مي شود، گفت: ديوان عالي کشور 32 شعبه تخصصي دارد که سه شعبه آن ويژه رسيدگي به پرونده هاي اشرار ، جنايتکاران، متجاوزان، محاربين، سارقان و مجرمان خطرناک است.آيت الله گرکاني با بيان اينکه رسيدگي به پرونده هايي که حکم اعدام براي آنها صادر شده بسيار آسان است، گفت: به عنوان مثال در چند ماه گذشته در زاهدان سه متهم اصلي يک پرونده با پوشش لباس زنانه وارد چند فروشگاه شده و با تهديد اسلحه گرم صاحبان فروشگاه ها را  که از معتمدين و متکنين زاهدان بوده اند ربوده و به يک خانه تيمي منتقل کردند و با تماس هاي مکرر مبالغ هنگفتي را از خانواده هاي آنان اخاذي کرده اند و بعد از اخاذي ها هر سه نفر را در يک گودال انداخته و به سر آنها شليک مي کنند که چون در اين پرونده متهمان در آدم ربايي، سرقت مسلحانه، اخاذي و قتل مجرم شناخته شده اند ديگر جاي شبهه اي براي صدور حکم اعدام باقي نمي گذارد که البته متهمان اين پرونده اعدام شدند.رئيس ديوان عالي کشور در پاسخ به اين پرسش که برخي منتقدان اظهار داشته اند که سرعت عمل دستگاه قضا موجب جلوگيري از دفاع متهمان مي شود گفت: دفاع متهم يک ساعت يا چند ساعت است نه بيشتر چون جرم مجرمان خطرناک به وضوع روشن است.وي افزود: لحظه اعدام قاتل ميدان کاج تهران گروهي را به ميان مردم فرستادم تا روحيه مردم را به نوعي از اين اقدام ارزيابي کنيم. يک جواني که خود شاهد ماجراي قتل بوده است، مي گفت: تا قبل از اعدام از اجراي حکم مايوس بوديم و فکر مي کرديم قوه قضائيه خواب است ولي با اعدام اين قاتل يک آرامش ميان مردم ايجاد شد.رئيس ديوان عالي کشور در مورد رسيدگي به پرونده موسوم به ظالين گفت: هنوز اين پرونده به ديوان ارجاع نشده است.