دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی فرار زندانيان قزلحصار ناكام ماند

فرار زندانيان قزلحصار در ساعات پاياني روز سه‌شنبه ناكام ماند و با اقدام به موقع ماموران يگان حفاظت از زندان‌ها تعدادي از آنها كشته و مجروح شدند.به گزارش جام‌جم، پس از اعلام خاموشي شامگاه سه‌شنبه در زندان قزلحصار تعدادي از زندانيان با حمله به نگهبان‌ها وارد محوطه زندان شده و قصد فرار از ديوارهاي زندان را داشتند كه پس از درگيري تن‌به تن ماموران با اين زندانيان كه عمدتا محكومان قصاص و مواد مخدر بودند، ماموران با هشدارهاي متعدد به آنها تيراندازي كردند كه برخي از آمارها حاكي از مرگ 16 تا 20 نفر از زندانيان است.در اين حادثه تعدادي از زندانيان نيز زخمي شدند و به مراكز درماني انتقال يافتند.با گزارش حادثه به بازپرس رضايي، در شعبه 21 دادسراي كرج و حضور مسوولان امنيتي و قضايي تحقيق در اين زمينه آغاز شده است.پورنبي، مدير روابط عمومي سازمان زندان‌ها در خصوص وقوع اين حادثه به «جام‌جم» گفت: در حال حاضر مشغول بررسي زواياي مختلف اين حادثه هستيم و اخبار تكميلي از جزئيات حادثه متعاقبا گزارش خواهد شد.