دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی هواي تهران ناسالم است

با توجه به گزارش هاي دريافتي از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا ، کيفيت هواي تهران هم اکنون براي گروه هاي حساس در شرايط ناسالم قرار دارد.به گزارش مهر، مرکز سلامت محيط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس اطلاعات دريافتي از ايستگاه هاي سنجش آلودگي هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه 25 اسفند ماه جاري گزارش شده است، شاخص کيفيت هوا 179 و آلاينده اصلي ذرات معلق (PM2.5) است.بر اساس گزارش اين مرکز ، در اين شرايط کيفيت هوا براي گروه هاي حساس ناسالم تلقي شده و افرادي که داراي بيماري هاي قلبي و تنفسي هستند، افراد سال خورده و کودکان بايد از فعاليت سنگين و طولاني مدت خودداري کنند.