دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی هیلاری کلینتون وارد تونس شد

ایرنا خبر داد:دو ماه پس از سرنگوني رييس جمهوري تونس، هيلاري كلينتون براي اعلام حمايت آمريكا از انتقال به مردمسالاري در تونس وارد اين كشور شد.    به گزارش خبرگزاري فرانسه از تونس، كلينتون كه بالاترين مقام آمريكايي ديدار كننده از تونس از زمان اعتراضات گسترده در اين كشور است كه به كناره گيري زين العابدين بن علي از قدرت انجاميد، پنجشنبه با ‘فواد المبزع’ رئيس جمهوري موقت تونس ملاقات خواهد كرد.وي همچنين قرار است مذاكراتي با ‘مولدي الكافي’ وزير امور خارجه و الباجي قائد السبسي نخست وزير موقت تونس انجام دهد.سفر كلينتون همچنين به انجام ديدارهايي با قشر جوان تونس كه در اعتراضات گسترده شركت داشتند و مقامات امداد كه به بيش از يكصد هزار كارگر خارجي و ديگران كمك كردند از جنگ ليبي همسايه اش بگريزند، خواهد انجاميد.اين در حالي است كه پيش از ورود كلينتون، گروهي از مردم تونس با برپايي راهپيمايي در زير تدابير شديد امنيتي به اين ديدار اعتراض كردند.اين دومين تظاهرات در اعتراض به سفر كلينتون به تونس در پايتخت اين كشور در طول دو روز گذشته بود.وي پيش از عزيمت از قاهره به تونس نيز در مصر مورد ملامت يكي از گروههاي اصلي جوانان شركت كننده در قيام مردمي قرار گرفته بود.