دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی بازداشت گسترده رهبران انقلابي بحرين

از روز گذشته رژيم بحرين اقدام به بازداشت‌هاي گسترده در ميان رهبران نيروهاي معارض اين كشور زده كه از آن جمله بايد از بازداشت “حسن مشيمع ” از علماي شيعه و دبيركل جنبش حق بحرين ياد كرد.به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني “ملتقي بحرين “، رژيم بحرين پس از سركوب شديد مردم اين كشور و كمك گرفتن از نيروهاي خارجي براي فرونشاندن خشم مردم بحرين و غلبه بر انقلاب آنها در اقدامي جديد از روز گذشته دست به بازداشت رهبران انقلابي اين كشور زد.از جمله رهبران بازداشت شده توسط نيروهاي امنيتي بحرين طي روز گذشته بايد از “حسن مشيمع ” از علماي شيعه و دبيركل جنبش حق بحرين، ابراهيم شريف، عبد الوهاب حسين، حسن الحداد، شيخ محمد حبيب المقداد و دكتور عبد الجليل السنكيس كه همگي از رهبران انقلاب بحرين مي‌باشند، ياد كرد.هم‌چنين خبرهايي هم از بازداشت الشيخ المحفوظ نيز به گوش رسيده كه هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است.”الشيخ عبد الهادي المخوضر ” نيز پس از درگيري‌هاي شديد در السنابس بازداشت شد و هم اكنون بسياري از رهبران معارض بحرين انتظار دارند، توسط نيروهاي امنيتي اين كشور بازداشت شوند.