دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی باهنر: خاتمی هر چه سریعتر موضع شفاف بگیرد

محمدرضا باهنر تصریح کرد: من اعتقادی ندارم که به عنوان سر فتنه باید علیه خاتمی شعار بدهیم.محمدرضا باهنر در مصاحبه با سالنامه هفته نامه مثلث تصریح کرد: اینکه ما بگوییم کار خاتمی مثل کروبی و موسوی تمام شده است درست نیست. تا این نقطه ای که امروز در آن قرار داریم بنده اعتقادی به این ندارم که ما به عنوان سر فتنه علیه خاتمی شعار بدهیم. اما رفتار خاتمی بایستی خیلی شفاف تر و روشن تر باشد و آنجایی که مرز رفتار ضدانقلابی و جریان سبز و کروبی روشن می شود، خاتمی باید موضع بگیرد، یعنی خاتمی اگر فکر کند که می تواند همینطور در سکوت به کار خود ادامه دهد، این قابل قبول نیست.وی افزود: اگر قرار باشد که خاتمی در صحنه سیاسی بیاید و فعال باشد باید مواضع خیلی شفاف و روشن باشد بعضی ها می گویند ایشان صد درصد از جریان سبز حمایت می کند اما من این تحلیل را ندارم ایشان بسیار محافظه کارانه برخورد می کند.باهنر بار دیگر شروط بازگشت اصلاح طلبان به سیاست را مورد بررسی قرار داد و گفت: باید اصلاح طلبی را تعریف کنند که مشی ،گفتار و رفتارهایشان در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور باشد چون زمانی که اصلاح طلب ها در دولت هفتم و مجلس ششم حاکم بودند اصلاح طلبی از نقد یک قانون معمولی کشور شروع می شد تا نقد کل نظام. دوم اینکه بایستی تکلیف خود را با سران فتنه مشخص کنند آن بخش از اصلاح طلبانی که معتقد باشند رهبری و مشی شان مسیر و راهبرد موسوی و کروبی است، تمام شده هستند اما کسانی که تکلیف خود را روشن و از اینها اعلام برائت کرده و اصلاح طلبی را تعریف کنند، استقبال می کنیم که فعالیت کنند.