دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی بیماری زایی ماهی قرمز شایعه است

مدیر مسئول مرکز مجازی پژوهش های راهبردی دامپزشکی به مردم اطمینان داد اخبار مربوط به بیماریزایی ماهی قرمز صحت ندارد و مردم به هیچ وجه نگران نگهداری از ماهیهای قرمز نباشند.به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لطفی زاده با بیان این که در رسانه های مختلف در روزهای پایانی سال اظهارات نادرستی از سوی برخی افراد غیر کارشناس درباره بیماریزایی ماهیان قرمز منتشر شده که خلاف واقع است ،تاکید کرد: به دیلیل تفاوت انسان و ماهی قرمز در خونگرم و خونسرد بودن خطر انتقال بیماری های ویروسی مشترک بین ما و ماهی قرمز زنده وجود ندارد .وی ادامه داد: خطر انتقال بیماری سالمونلوزیس و سل پوستی از ماهیان قرمز به انسان هم شایعه است و در سالیان اخیر حتی یک مورد از این بیماریها از این طریق به انسان سرایت نکرده است .مدیر مسئول مرکز مجازی پژوهش های راهبردی دامپزشکی در پایان از هموطنان خواست برای کسب اطلاعات درباره موضوعات مرتبط با ماهی های قرمز تنها به اطلاعیه های سازمان دامپزشکی توجه کنند و با خرید ماهی قرمز از مراکز مجاز و تحت نظارت این سازمان سلامت خود را تضمین کنند.