دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی حقيقي 3 جلسه محروم شد

فارس، در ديدار دو تيم پرسپوليس و شاهين بوشهر كه 30 بهمن‌ماه در بوشهر برگزار شد، از سوي عليرضا حقيقي دروزابان تيم پرسپوليس حركات غير ورزشي و اخلاقي صورت گرفت كه با توجه به مشخص‌شدن تخلفات وي منطبق با بند “الف ” و “و ” قسمت يك ماده 22 آئين نامه انضباطي و به استناد بندهاي 4 و 3 ماده 20، وي با احتساب محروميت ناشي از دستور موقت به مدت 3 جلسه از همراهي تيم و حضور در مسابقات رسمي محروم و به پرداخت30 ميليون تومان جريمه نقدي محكوم شد.