دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی محدوديت عامل تفرقه است

نماينده مرند و جلفا محدوديت را عامل تفرقه دانست و گفت: در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري به وحدت نياز داريم و همانطور كه شرايط بين‌المللي ثابت كرده است از محدوديت خيري نخواهيم ديد.به گزارش ایلنا، سازدار در ارتباط با ضرورت‌هاي سياسي جامعه براي سال آينده گفت: در سال آينده بايد به انسجام داخلي و وحدت توجه بيشتري شود و يكي از فاكتورهايي كه وحدت گروه‌هاي مختلف سياسي را به يكديگر پيوند مي‌دهند، آزادي بيان است.وي با تاكيد بر لزوم تقويت آزادي مطبوعات در رسانه‌ها گفت: آزادي بيان تنها در چهارچوب قانون اساسي صورت مي‌گيرد و مسئولين بايد براي ارائه آزادي بيشتر به مطبوعات برنامه‌ريزي كنند تا وحدت به وجود بيايد.اين عضو كميسيون انرژي مجلس محدوديت را قابل تفرقه دانست و گفت: در شرايط فعلي بيش از هر زمان ديگري به وحدت نياز داريم و همانطور كه شرايط بين‌المللي ثابت كرده است از محدوديت خيري نخواهيم ديد.اين نماينده مجلس، مطبوعات بهترين ناظر بر عملكرد مسئولين دانست و گفت: آزادي مطبوعات از تخلفات جلوگيري مي‌كند و مسئوليني كه پست مي‌گيرند بايد بيش از هر چيز داراي صفت انتقادپذيري باشند.سازدار با تاكيد بر اينكه بايد به جامعه آرامش تزريق شود، يادآور شد: آرامش زماني به وجود مي‌آيد كه محدوديت‌ها كمتر شود و مردم به مسئولين و دلسوختگان نظام اعتماد كنند.