دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی موضع رهبری درباره نمایندگان ویژه نیاز به تفسیر ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای
اسلامی با اشاره به موضع‌گیری صریح مقام معظم رهبری درباره انتصاب
نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور، یاد آور شد: موضع ایشان آنقدر روشن بود
که نیازی به تفسیر بقایی نیست.

به گزارش خانه ملت، “جواد جهانگیرزاده” راجع به عدم
اعتقاد حمید بقایی معاون رئیس جمهور به انجام موازی کاری در سیاست خارجی
با تعیین نمایندگان ویژه برای مناطق مختلف جهان، گفت: مقام معظم رهبری در
این رابطه موضع گیری صریح و روشنی داشتند، به طوری که امثال بقایی امکان
تفسیر ندارند.
نماینده ارومیه تصریح کرد: رهبر انقلاب نهی کردند از اینکه در عرصه سیاست
خارجی موازی کاری صورت بگیرد. البته اگر کسی درباره منطقه‌ای خاص به رئیس
جمهور مشاوره دهد موازی کاری تلقی نمی‌شود.
وی افزود: اگر برای برخی افراد با نیت سیاست گذاری و تصمیم گیری درخصوص
بخشی از جهان احکامی با هر عنوان صادر شود، این دقیقا مصداق عینی موازی
کاری و دخالت در امور وزارت خارجه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تعیین نمایندگان
ویژه در‌‌ همان مقطع هزینه‌هایی را به دیپلماسی کشور تحمیل کرد، اظهار کرد:
خوشبختانه دامنه آسیب‌ها گسترده نشد و آثار جدی را در پی نداشت. ضمن آنکه
با ورود مقامات عالی رتبه کشور به مسئله، سریع این موضوع جمع شد.
با وجودی که مقام معظم رهبری مواضع روشنی درباره عدم انجام موازی کاری‌ها
در عرصه سیاست خارجی اتخاذ کردند، اما “حمید بقایی” مشاور ویژه رئیس جمهور
در امور آسیا و رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در گفت وگو با ویژنامه
نوروزی روزنامه خراسان تعیین نمایندگان ویژه از سوی رئیس جمهور برای مناطق
مختلف جهان را مصداق موازی کاری ندانست.