دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی پرتاب نخستين كپسول زيستي ايران به فضا

ایرنا خبر داد:جمهوري اسلامي ايران در آستانه ورود به سال جديد شمسي موفق به پرتاب نخستين كپسول زيستي ايراني به فضا توسط كاوشگر 4 شد.    به گزارش مركز ارتباطات، اطلاعات و تبليغات رياست جمهوري، اين رويداد مهم علمي روز 24 اسفند توسط پژوهشگران هوا فضاي سازمان فضايي ايران صورت گرفته است.اين پرتاب به عنوان تحقق بخشي از فرايند اكتساب فناوري هاي لازم و با هدف آزمودن عملكرد سيستم و زير سيستم هاي برنامه ريزي انجام شده است.ازجمله بخشهاي مورد آزمون در اين پرتاب مي توان به سكوي پرتاب، موتور، وزنه تنظيم ارتفاع و بالكهاي كنترلي، سيستمهاي الكترونيك و مخابراتي (تله متري)، مجموعه حسگرها و تجهيزات صدور فرمان جدايش، مجموعه جدايش موتور و دماغه، مجموعه بازيابي شامل شليك كننده، ساز وكار رهاساز، چترهاي ترمزي و اصلي، ايستگاههاي زميني تله متري و داده تصويري، مجموعه و ايستگاههاي مكان ياب (رنجينگ)، سازه و پوششهاي حرارتي، كپسول زيستي و سامانه هاي پشتيباني حيات (با كمك شبيه سازي موجود زنده) اشاره كرد.به علاوه در اين آزمايش، عمليات پيچيده و گسترده لجستيك شامل 15 خودرو عملياتي و 2 فروند بالگرد در وسعتي بيش از 300 كيلومتر براي نخستين بار آزموده و هدايت شد.بنا به اين گزارش، ازجمله نتايج و دستاوردهاي اين پرتاب مي توان به عملكرد صحيح موتور حامل كاوشگر و سكوي پرتاب، عملكرد دقيق سيستم الكترونيكي شامل ارسال داده و تصوير از ارتفاع 120 كيلومتري سطح زمين، ارسال و اجراي مطمئن و دقيق فرامين جدايش دماغه، موتور و چترها، عملكرد موفق سيستم بازيابي و سامانه هاي كاهنده سرعت در بازگشت محموله به زمين اشاره كرد.همچنين در اين پرتاب، نتيجه عمليات مانور انتقال و آماده سازي موجود زنده قبل از پرتاب و احياي آن پس از بازيابي، آزمودن موفق داده برداري از كپسول زيستي عملكرد سامانه هاي پشتيبان حيات، عملكرد موفق سازه و پوششهاي حرارتي در مراحل رفت و بازگشت محموله و مديريت سه ايستگاه زميني ثابت و سيار در ارتباط راه دور با محموله در مراحل مختلف پرواز مورد بررسي قرار گرفت.گفتني است؛ آيين رونمايي از كاوشگر 4 در بهمن ماه سال جاري و با حضور محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران برگزار شده بود.