دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی اخراج يكي از ديپلمات‌هاي بحريني از تهران

اخبار رسيده حاكي از اين است كه به دنبال بازگشت يكي از ديپلمات‌هاي جمهوري اسلامي ايران از بحرين يكي از ديپلمات‌هاي اين كشور در تهران اخراج خواهد شد.به گزارش خبرنگار سياست خارجي خبرگزاري فارس، در پاسخ به اقدام غير ديپلماتيك دولت بحرين در بازگشت يكي از ديپلمات‌هاي ايراني از اين كشور، اخبار رسيده حاكي از اين است كه وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با احضار كاردار بحرين يكي از ديپلمات‌هاي اين كشور در تهران را اخراج مي‌كند.