دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی افغانستان صاحب كدپستي شد

وزارت مخابرات افغانستان اعلام كرد كه نخستين بار براي همه شهرهاي اين كشور كدپستي تعيين شده است.    به گزارش ايرنا تاكنون همه شهرهاي افغانستان كدپستي نداشتند و بسياري از مرسوله هاي پستي به علت مشخص نبودن محل دقيق شهر يا شهرستان مقصد بدرستي به دست صاحبان نامه نمي رسيد.روزنامه هاي افغانستان روز يكشنبه از قول ‘وهاب الدين سادات’ معاون وزارت مخابرات افغانستان نوشتند كه افغانستان از سال 1928 عضويت اتحاديه جهاني پست را دارد اما طي سال هاي گذشته به اين سامانه در كشور توجه جدي نشده است.وي افزود: با توافق اتحاديه بين المللي پست، وزارت مخابرات توانست كد پستي مركز استان ها و شهرستان هاي افغانستان و نواحي در مراكز شهرها را تعيين كند و در اختيار همشهريان قرار دهد.وزارت مخابرات افغانستان اظهاراميدواري كرده با تعيين كدپستي از اين پس مرسوله هاي پستي اين كشور با سرعت بيشتري جابه جا شود.كدپستي افغانستان عدد چهار رقمي است كه دو رقم نخست آن كدهاي استاني از شماره 10 تا 43 را شامل مي شود.دو رقم دوم آن كدهاي شهرها، شهرستان ها و محلاتي است كه زير پوشش خدمات پستي در داخل اين استان ها قرار دارند.انتظار مي رود با استفاده از كدهاي پستي مشكل پيدا نكردن نشاني ها و تاخيرها در ارسال مراسلات پستي حل شود.به گفته مقام هاي مسوول عوايد دولت از ارسال مرسوله هاي شهروندان افغان طي سال گذشته 96 ميليون افغاني بوده كه به 180 ميليون افغاني در سال جاري رسيده است.هردلار حدود 45افغاني قيمت گذاري مي شود.كد پستي نخستين بار حدود 80 سال پيش در شوروي سابق شكل گرفت.