دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی دولت در برگزاری جشن نوروز تجدید نظر کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بهتر از جشن نوروز برای همدلی با جنش های اسلامی منطقه لغو شود.
به گزارش مهر، جواد جهانگیرزاده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در بیان ارزیابی خود از برگزاری جشن نوروز همزمان با انقلاب های منطقه گفت: شرایط دلخراشی که  در منطقه وجود دارد  و وضعیت مردم بحرین لیبی یمن و جنبش های اسلامی که متعاقب آن خون هزاران نفر انسان مجاهد و اسلام خواه ریخته شده است، به نظر می رسد بهتر است که دولت جمهوری اسلامی برای همدلی با این مردم مسلمان جشن نوروز را منحل کند.
وی افزود: در صورتی که این جشن لغو نشود بهتر است به همایشی برای دفاع از ملت های منطقه تبدیل شود.
وی اظهار داشت: در شرایط کنونی  که دولت جمهوری اسلامی ضد غرب ترین ، ضد صهیونیستی ترین و انقلابی ترین دولت منطقه است و رئیس جمهوری انقلابی و مکتبی دارد، انتظار می رود تجدیدنظری اساسی در این باره اتفاق بیفتد.
جهانگیرزاده  گفت: از دولت محترم انتظار داریم یا این جشن را لغو کند و یا از این مراسم برای  کمک به مردم منطقه استفاده کند به گونه ای که یک نشست ویژه و فوری برای ایجاد اهتمام برای سازمانهای بین المللی و منطقه ای مثل سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و دیگر گروهها ایجاد شود و بحث دفاع از ملت های انقلابی منطقه و جلوگیری  از هرگونه مداخله خارجی  در امر ملت ها ، مطرح شود.