دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی فیلم: اولین تصاویر از شروع جنگ نفت در لیبی

var s1 = new SWFObject(‘/media/player/flvplayer.swf’,’single’,’400′,’300′,’7′);s1.addParam(‘allowfullscreen’,’false’);s1.addVariable(‘file’,’http://cdn.tabnak.ir/files/fa/news/1389/12/29/88004_139.flv’);s1.addParam(‘menu’,’false’);s1.addVariable(‘width’,’400′);s1.addVariable(‘height’,’300′);s1.write(‘player1300619136587’);