دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی هشدار اخوان المسلمین اردن به دولت

اخوان المسلمین اردن هشدار داد که اگر دولت کنونی به نادیده گرفتن خواسته های معترضان ادامه دهد ، سقف خواسته های ملت افزایش خواهد یافت. جمیل ابوبکر سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین اردن در گفت و گو با شبکه خبری العالم گفت: تظاهرات روز جمعه بخشی از خیزش مردمی مستمر است که از چند ماه پیش آغاز شده و اصلاحات و مبارزه با فساد را خواستار است.اردن روز جمعه گذشته (27 اسفند) صحنه برگزاری تظاهرات دموکراسی خواهانه و اعتراض به ظلم و ستم رژیم حاکم بود.سخنگوی رسمی گروه اخوان المسلمین اردن افزود: دولت اردن در برآوردن خواسته های معترضان ، ضعیف عمل کرده و از جدیت کافی برخوردار نیست.وی گفت: دولت اردن در جهت تحقق اصلاحات سیاسی و اقتصادی و اجرای خواسته های مردمی گام برنداشته است.ابوبکر هشدار داد: اگر دولت به روند کنونی خود ادامه دهد ، خیزش اعتراضی مردم مضاف خواهد شد و سقف خواسته ها روز به روز افزایش خواهد یافت.وی تاکید کرد:ملت اردن از فساد، استبداد، فقدان آزادی، عدالت، شفافیت و پاکدستی در انتخابات متحمل رنج های فراوان شده است.سخنگوی رسمی اخوان المسلمین اردن خاطر نشان کرد: مردم بر تحقق خواسته های خود اصرار دارند و حداقل خواسته های آنها اصلاحات سیاسی به ویژه اصلاح قانون اساسی کشور است که می تواند مردم را مرجع تصمیم گیری برای نهادهای سیاسی قرار دهد.وی افزود: قانون اساسی جدید باید زمینه تشکیل مجلس مردمی در راستای برآوردن خواسته های واقعی مردم را فراهم سازد.ابوبکر گفت: مجلس مردمی نیز باید زمینه تشکیل کابینه ای پارلمانی را فراهم کند و به دخالت های امنیتی در امور سیاسی و مدنی پایان دهد و نقشی فعال و موثر در مبارزه با فساد ایفا کند.