دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی اجراي كامل هدفمندي گام بلندي در “جهاد اقتصادي “

موسوي گفت: اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه اقتصاد خواهد بود.
به گزارش فارس، سيد‌علي موسوي نماينده مردم آبادان و سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به نامگذاري سال جاري به عنوان سال جهاد اقتصادي، گفت: تحقق تحول اقتصادي در كشور به چند محور نياز دارد كه در اين راستا اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تنها يكي از اين محورهاست.
وي افزود: ايجاد تحول در حوزه اقتصاد كشور كه از سال‌ها قبل آغاز شده بود با اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها سرعت بيشتري گرفت اما مسئولان بايد به محورهاي ديگر ايجاد اين تحول نيز توجه بيشتري داشته باشند.
سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس، اصلاح قانون گمرك، اصلاح قانون تجارت، اصلاح نظام بانكي و پولي كشور را از جمله محورهاي ايجاد تحول بنيادين در حوزه اقتصاد كشور برشمردو تصريح كرد: اميدوارم در اين راستا، لايحه امور گمركي كه در كميسيون اقتصادي بررسي شده و به تأييد نهايي هم رسيده است، به‌زودي اجرايي شود.
موسوي ادامه داد: در سال جهاد اقتصادي و در دهه 90 شمسي نيز اميدوارم كه كشور در حوزه اقتصاد شكوفا شود، البته اجراي كامل قانون هدفمندي يارانه‌ها گام بلندي در مسير جهاد اقتصادي و ايجاد تحول در حوزه اقتصاد كشور خواهد بود.
وي خاطرنشان كرد: اگر هدفمندسازي يارانه‌ها به نحو احسن اجرايي شود، پس از اجراي كامل اين طرح يعني در 5 سال آينده مبالغ كلاني به بودجه كشور اضافه خواهد شد كه اين مبالغ مي‌تواند باعث شكوفايي اقتصاد كشور شود.