دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی افزایش موج تبعیض علیه زنان محجبه اتریش

موسسه شهامت مدنی و مبارزه با نژادپرستی در اتریش دیروز سه شنبه دوم فروردین ماه طی گزارشی اعلام کرد که تعداد زنان محجبه ای که قربانی حملات نژاد پرستانه در این کشورمی شود افزایش یافته است اما رقم واقعی بیش از تعدادی است که گزارش شده است، چرا که جدا از گزارش نشدن تعداد زیادی از این رویدادها بسیاری از حملات لفظی به آنها نیز گزارش نشده باقی می ماند.به گزارش مهر، این گزارش توضیح داده است که زنان مسلمان محجبه برای درخواست برای مشاغل جدید در اتریش با مشکلات بسیاری رو به رو هستند. این مشکلات برپایه تمایلات نژادپرستانه صاحبان مشاغل صورت نمی گیرد ، بلکه نگرانی آنها از واکنش مراجعان و مشتریانی است که نسبت به استخدام یک زن محجبه نشان می دهند.حدود 500 هزار نفر از جمعیت 5/8 میلیونی اتریش مسلمان هستند.بُعد دیگر از مشکلاتی که در گزارش این موسسه مورد توجه قرار گرفته است پیامهای نژادپرستانه ای است که از سوی افراد ناشناسی در شبکه های اجتماعی در رابطه با حجاب و زنان محجبه ارسال می شود.این موسسه مستقر در وین اظهار داشت که مبارزه علیه این اقدامات پس از آنکه این پیامها از سوی افراد بسیاری خوانده شده و گسترش می یابند دشوار شده است.در گزارش منتشر شده پلیس اتریش برای انجام بازجویی از مهاجران و شهروندانی که قومیتی غیر اروپایی دارند را مورد انتقاد قرار داده و این امر را عاملی برای افزایش عدم تساهل فرهنگی و دینی عنوان کرده است.