دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی تصاویر:غسل و تشییع پیکر شهید «الحجیری»

 پیکر شهید «عبدالرسول الحجیری» که به علت شکنجه‌های نیروهای امنیتی بحرین به شهادت رسید توسط انقلابیون بحرنی تغسیل و تشییع شد.