دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی جديت دستگاه ديپلماسي در پيگيري حقوق ايرانيان

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت: دستگاه ديپلماسي كشور با جديت حقوق اتباع ايراني خارج از كشور را پيگيري مي كند.به گزارش باشگاه خبرنگاران،كاظم جلالي نماينده شاهرود در مجلس شوراي اسلامي  اين اقدام حكومت بحرين را از سر استيصال و سردرگمي دانست و گفت: حكومت بحرين با كمك عناصر خارجي فجيع ترين جنايات را در حق مردم خود روا داشته و براي سركوب مخالفان از هر عنصر و وسيله اي استفاده مي كند.وي اخراج اتباع ايراني از بحرين را سرپوشي براي كشتار بي رحمانه مردم بحرين برشمرد و اظهار داشت: حكومت بحرين مي كوشد از طريق مطرح ساختن جمهوري اسلامي ايران، بر كشتار بي رحمانه مردم اين كشور سرپوش گذارد.سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي افزود: حكومت بحرين سعي دارد اين گونه القاء كند كه در ناآرامي هاي بحرين جمهوري اسلامي ايران دخيل بوده و مردم بحرين در اين خصوص نقشي نداشته اما اين گونه ادعاها كاملا بي اساس و در هيچ جاي دنيا قابل قبول نيست.جلالي تصريح كرد: دستگاه ديپلماسي با جديت حقوق اتباع ايراني را در خارج از كشور دنبال مي كند و بحث اخراج اتباع ايراني از بحرين و زنان ايراني كه شوهران بحريني دارند را پيگيري خواهد كرد.