دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی جلسه ویژه بررسی راهکارهای اجرای جهاد اقتصادی

 کمیسیون اقتصادی مجلس راهکارهای اجرای دقیق “جهاد اقتصادی ” را در یک نشست ویژه پس از تعطیلات نوروزی بررسی ‌می‌کند.
به گزارش فارس، پس از اینکه رهبر معظم انقلاب سال
1390 را سال “جهاد اقتصادی ” نامگذاری کردند، کمیسیون اقتصادی مجلس درنظر
دارد که پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی، با تشکیل جلسه‌ای ویژه به بررسی
راهکارهای اجرای دقیق جهاد در حوزه اقتصاد را بررسی کند.
براساس این گزارش، کمیسیون اقتصادی مجلس قصد دارد که در این
جلسه برای اجرای صحیح و هرچه بهتر جهاد اقتصادی برنامه ریزی‌هایی نیز انجام
دهد.