دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی دستگاه دیپلماسی کشور باید متحول شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، بازبینی در نیروی انسانی وزارت امور خارجه را مهمترین کار دستگاه سیاست خارجی در سال جدید دانست و تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی اگر نتواند با داشتن نیروهای متخصص اولین تحلیل را نسبت به وقایع داشته باشد،باخته است.
به گزارش خانه ملت، “سیدعلی آقازاده دافساری” در رابطه با اولویت دستگاه دیپلماسی کشور درسال جدید، گفت: امروزه شاهد تحول چشمگیری در حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی درسطح جهانی هم به لحاظ جغرافیای سیاسی و هم به لحاظ ژئوپلوتیک رسانه‌ای و نرم‌افزاری هستیم که هم‌زمان با این تغییرات، دستگاه دیپلماسی کشور نیز باید متحول شود. 
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه برای متحول شدن ابتدا باید به لحاظ سطح دانش تقویت شویم، افزود: به نسبت وزن تحولات سیاسی و اجتماعی باید روش‌های سنتی را کنار بگذاریم و خود را به لحاظ دانش سیاسی با تحولات منطقه سازگار کنیم. 
عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تحولات را مربوط به بخش نیروی انسانی دستگاه دیپلماسی کشور دانست و گفت: وزارت امورخارجه باید تجدیدنظری در رابطه با شان نیروهای دیپلماتیک خود داشته باشد. 
وی بازبینی در نیروی انسانی وزارت امورخارجه را مهمترین کار دستگاه سیاست خارجی دانست وادامه داد: با به کارگیری نیروهای توانمند و قوی در این عرصه  می‌توانیم موضع گیری‌های به موقعی داشته باشیم. 
آقازاده تاکید کرد: دستگاه دیپلماسی امروز اگر نتواند، اولین تحلیل را نسبت به وقایع داشته و حرف بزند، باخته است و ترجمه و تکرار تحلیل دیگران از دست دادن نفوذ دستگاه دیپلماسی است. 
نماینده مردم رشت با بیان آنکه تحلیل و پیش‌بینی مسائل و نیازهای جهانی دراولویت خواسته‌های ما برای دستگاه دیپلماسی کشوراست، اضافه کرد:  براین اساس دررابطه با تحولات منطقه  با توجه به دیدگاه جمهوری اسلامی می‌توانیم تحلیل وموضع‌گیری داشته باشیم و با این شاخص‌ زمینه‌های حضور بهتر درعرصه دیپلماسی را فراهم نماییم.