دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی سرقت 500 هزار دلار از ذخایر یک بانک ژاپن

حدود پانصد هزار دلار از گاو صندوق یک بانک در ژاپن مفقود شده استبه گزارش خبرگزاری فرانسه از اوزاکا، بانکی در یکی از مناطق آسیب دیده از سونامی اخیر ژاپن در شمال شرقی این کشور اعلام کرد حدود پانصد هزار دلار از گاو صندوق این بانک مفقود شده است.ظاهرا قفل برقی این گاو صندوق به دلیل امواج قوی سونامی یازدهم مارس صدمه دیده است. یکی از کارمندان این بانک در شهر کسنوما گفتما متوجه نشده بودیم این قفل شکسته شده است.موارد سرقت و چپاول در ژاپن پس از زمین لرزه و سونامی این کشور بسیار محدود بود و این امر تحسین بین‌المللی را در خصوص خویشتنداری مردم این کشور برانگیخت