دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی مدیریت منابع لازمه جهاد اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مسئولیت مدیران را در راستای ایفای نقش خود در خدمت گذاری افزایش می دهد و این مسئولیت مدیریت خوبی را می طلبد.
به گزارش مهر، موسی الرضا ثروتی با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی اظهارداشت: مقام معظم رهبری هر سال برای اینکه توجه مدیران و مسئولان و مردم را به موضوعی جلب کنند که کشور در مسیری حرکت کند سال ها را نامگذاری کرده اند.
وی گفت: همه این نامگذاری ها براساس حرکت در مسیر چشم انداز 20 ساله است. طبق این سند ما باید قدرت اول علمی، اقتصادی و فرهنگی منطقه باشیم. از نظر فرهنگی و علمی پیشرفتهای خوبی داشته ایم که رهبر انقلاب هم به آنها اشاره کردند.
نماینده بجنورد گفت: رسیدن به سهم 11 درصدی رشد علمی در جهان موفقیت و افتخار بزرگی برای کشور است  و این موجب خرسندی مقام معظم رهبری شده است.
ثروتی گفت: اغلب کشورهای منطقه از الگوی فرهنگی و انقلابی ما استقبال کردند و خیزش های اسلامی درمنطقه هم به دنبال الگو برداری از کشور ما ایجاد شد که این نویدی برای نظام است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: در این میان آنچه می تواند ما را آسیب پذیر کند مسئله اقتصادی است که دشمن هم از روز اول سعی داشت کشور را با تحریم و تهدید دچار چالش کند. اما با مقاومت ملت توطئه های آمریکا در طی سالهای گذشته با شکست مواجه شده است.
وی گفت: طبق این  نامگذاری باید حرکت زایدالوصفی در جهت اقتصادی داشته باشیم .
نماینده بجنورد ادامه داد: مقام معظم رهبری درباره صندوق توسعه ملی نیز حرکت بزرگی انجام دادند و مجلس این صندوق را در برنامه پنجم گنجاند. عمل به قانون مربوط به حساب این صندوق می تواند کمک خوبی برای تحقق جهاد اقتصادی باشد.
وی گفت: باید بتوانیم با اتکا به منابع داخلی حداکثر مدیریت و برنامه ریزی را داشته باشیم و رونق اقتصادی را در جامعه حاکم کنیم.
ثروتی خاطرنشان کرد: نامگذاری امسال به نام جهاد اقتصادی مسئولیت مدیران را در راستای ایفای نقش خود در خدمت گذاری افزایش می دهد و این مسئولیت مدیریت خوبی را می طلبد. بدون مدیریت و برنامه ریزی نمی توانیم موفق باشیم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مدیران برای اجرایی شدن هرچه بهتر این شعار در سال جاری باید با یکدیگر هم افزایی داشته باشند و برنامه دقیقی در اجرای برنامه های کشور تدبیر کنند.