دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی نوروز ستون هویت ایرانی است

یک ایران شناس با بیان اینکه نوروز ستون و خیمه هویت ایرانی است گفت: ایرانیان جاودانگی نوروز را در مفاهیم زندگی می دانند و به همین علت است که از گذشته ها لفظ پیروزی با نوروز همراه بوده است.محمد بقایی ماکان، محقق و ایران شناس به خبرنگار مهر گفت: ظاهر شدن آتش افروز و حاجی فیروز در کوی و برزن که هر یک از آنها رفتار و آداب خاص خود را داشتند نشانه آمدن بهار بود. به عنوان مثال آتش افروز کلاهی بر سر می گذاشت و کهنه ای آغشته به نفت روی آن می سوخت و از آمدن بهار خبر می داد.وی افزود: همه آن حرفه ها و شخصیتهای موقت با آمدن نوروز کنار می رفتند و فقط حاجی فیروز بود که تا روز سیزدهم نوروز باقی می ماند.این پژوهشگر گفت: روز سیزده بدر روز مخصوص حاجی فیروز بود که در میان مردمی که در دشت و صحرا سفره پهن کرده بودند دیده می شد.وی با بیان اینکه محور همه آیین های سنتی  نوروز بود گفت: براساس گفته فردوسی وقتی جمشید بر تخت می نشیند، نور خورشید به تخت می تابد و جهان را چنان منور می کند که مردم آن روز را روز نو می نامند. فردوسی این روز را در بیتی از شاهنامه آورده و می گوید: به جمشید بر گوهر افشاندند/ مران روز را روز نو خواندندبقایی ماکان ادامه داد: اما همین واژه در قاموس و فرهنگ ایرانی معنای گسترده ای دارد به طوری که می شود گفت این کلمه به لحاظ معنایی همتراز با کلمه ایران است.وی تصریح کرد: در طول تاریخ نیز تقریبا همه شاعران به نوروز و آیین های نوروزی توجه نشان داده اند و هر گاه که نوروز چهره ای بشاش داشته آن را به همان صورت وصف کرده اند.این ایران شناس اظهار کرد: مهم این است که نوروز در هر شر ایطی، خواه بد یا خوب به مردم توجه داشته و ایرانیان جاودانگی نوروز را در مفاهیم زندگی دانسته که در آن وجود دارد به همین علت است که از گذشته ها لفظ پیروزی با نوروز همراه بوده است. چنانچه سنایی، شاعر اندیشمند هزاران سال پیش، نوروز را با همین لفظ توصیف می کند و می گوید: ای گل آبدار نوروزی دیدنت فرخی و فیروزیوی گفت: شاید به همین دلیل باشد که امروز هم وقتی دو ایرانی در ایام نوروز به یکدیگر می رسند با چهره ای خندان عید را تبریک گفته و نوروز پیروزی را برای هم آرزو می کنند.