دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی وقتی دل طالقانی را شکستند !

در یکی از عجیب ترین اتفاقات ورزش ایران ، سازمان ورزش حکم ریاست فدراسیون ورزش های زورخانه را که به نام یکی از بزرگترین اسطوره های کشتی کشورمان صادر شده بود ، پس می گیرد. محمدرضا طالقانی ، مرد اخلاق مدیریت ورزش کشور که پس از بنا نهادن کشتی نوین ایران ، از این فدراسیون با بی مهری کنار گذاشته شد ، به گزارش خبرآنلاین ؛ نزدیک به 2 هفته قبل بر اثر اصرار بیش از حد سعیدلو و حمید سجادی پذیرفت تا در ازای صدور حکم ریاست فدراسیون ورزش های باستانی و زورخانه ، به ورزش برگردد. او که بعد از اتفاقات رخ داده در فدراسیون کشتی ، نمی خواست دیگر مدیریت ورزشی داشته باشد به اصرار اهالی ورزش و سازمان تربیت بدنی پذیرفت تا این مسئولیت را برعهده بگیرد .این خواسته اما با گذشت دو هفته و پس از اعلام خبر این جابجایی به سرانجامی نرسید. ماجرا از این قرار بود که صفارزاده رئیس فدراسیون از مسئولان قدیمی یکی از ارگان های نظامی کشور است و او توانسته با رایزنی های خود ، رئیس سازمان تربیت بدنی را به عقب نشینی وا داشته و حکم طالقانی را از دستور کار خارج کرده است تا باری دیگر این پیرمرد دوست داشتنی ورزش ایران با رفتاری تلخ از سوی مدیران ورزشی کشور روبرو شود. اگرچه به نظر نمی رسد حتی رئیس سازمان ورزش هم در این روند اجرای حکم و تاخیرش ، تقصیری به گردن داشته باشد.