دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی اقدام عجيب رئيس پيمان كيمبرلي!

وزير معادن زيمباوه از توافق اين كشور با پيمان شفاف‌سازي معاملات الماس (کيمبرلي) به منظور فروش الماس مورد مناقشه‌ي اين كشور در بازارهاي جهاني خبر داد.
به گزارش ايسنا، به گفته گيفت چيمانيكيره، وزير معادن زيمباوه، رئيس پيمان كيمبرلي به اين كشور اجازه داده تا الماس‌هاي توليدي در مناطق مارانگه اين كشور را در بازارهاي جهاني بفروشد.
پيمان كيمبرلي تشكيل شده تا جلوي خريد و فروش الماس‌هاي خون را در بازارهاي جهاني بگيرد. الماس‌هايي كه از آنها براي تامين منابع مالي جنگ‌ها در قاره آفريقا استفاده مي‌شود. با اين وجود اقدام يك طرفه رئيس كنگويي پيمان كيمبرلي سوالات زيادي را در اذهان گروه‌هاي حقوق بشري به وجود آورده است. گفته مي‌شود وي روابط نزديك با دولت زيمباوه دارد.
متيو يامبا، رئيس كنگويي پيمان كيمبرلي، به زيمباوه اجازه داده تا الماس‌هاي مورد مناقشه خود را در بازارهاي جهاني بفروشد. مناطق مارانگه داراي يكي از غني‌ترين ذخاير الماس در قاره آفريقا است.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، گفته مي‌شود در اين منطقه نظاميان با نقض حقوق بشري و رفتاري غيرانساني اقدام به استخراج الماس توسط كارگران مي‌كنند.