دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی بازی پاریس برای جلب همراهی مردم!

مشاهده یک بسته مشکوک در برج ایفل باعث تخلیه آن شد.به گزارش شبکه خبر، این اتفاق پس از آن افتاد که فردی ناشناس در تماس با پلیس گفته بود که برج ایفل ساعت هفده به وقت گرینویچ منفجر خواهد شد.ماموران پلیس بلافاصله در محل برج حاضر شده و با تخلیه سریع چهار هزار بازدید کننده برج، به جستجو برای یافتن بسته مشکوک پرداختند.این چهارمین بار در چند ماه اخیر است که برج ایفل و اطراف آن به علت هشدار بمب گذاری تخلیه می شود، که هر بار این تهدیدها دروغ از آب در آمدند.معمولا در مقاطعی که دولت فرانسه به اقدامی امنیتی در سطح بین الملل دست می زند ، پلیس فرانسه نیز از اینگونه تهدید دریافت می کند که باعث همراهی بیشتر مردم با سیاست خارجی دولت فرانسه در آن مقطع می شود.