دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی تظاهرات در هلند در دفاع از مردم بحرين

مسلمانان مقيم هلند در تظاهراتي گسترده در مقابل ديوان بين‌المللي دادگستري در شهر لاهه گردهم آمدند و با حمايت از موج بيداري اسلامي در بحرين نسبت به سرکوب و کشتار مردم مظلوم اين کشور ابراز خشم و انزجار نمودند.به گزارش ايسنا تظاهرکنندگان با حمل تصاويري از کشتار وحشيانه مردم بحرين از مقابل ساختمان دادگاه بين المللي دادگستري تا مقابل سفارت عربستان سعودي در لاهه راهپيمايي کردند و در اعتراض به دخالت نظامي ارتش عربستان در بحرين و جنايات آل سعود و آل خليفه و حاميان آنها شعار دادند.تظاهرکنندگان از استانداردهاي دوگانه مدعيان دموکراسي در جهان ابراز بيزاري کرده و خواستار واکنش ملل آزاده جهان در برابر سرکوب خشونت بار مردم بحرين که براي احقاق حقوق خود قيام کرده است، شدند.اين اولين راهپيمايي مسلمانان مقيم هلند در دفاع از مردم مظلوم بحرين مي‌باشد که در صفوف منظم و با شکوه خاصي برگزار گرديد و مورد توجه خبرنگاران و مردم لاهه قرار گرفت.تظاهرکنندگان در پايان اين تظاهرات که در مرکز استقرار دادگاههاي بين‌المللي در جهان صورت گرفت، خواستار جلوگيري از ادامه سرکوب و کشتار مردم بحرين و محاکمه جنايتکاران در بحرين شدند.