دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی جهاد اقتصادي مهمترين وظيفه مسوولين است

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي گفت: در بحث جهاد اقتصادي مهمترين وظيفه بر عهده مسوولين است.به گزارش ایسنا، پرويز سروري اظهار كرد: ‌از آنجا كه جهاد اقتصادي بايد با سرعت و دقت خاصي صورت بگيرد، لذا مسوولين بايد فضا و امكانات و بسترها را آماده كنند.وي افزود: در چند سال گذشته نيز اقدامات زيادي انجام شد كه اين اقدامات تبديل به يك جهش در زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور شد و همچنين باعث گشت متخصصان و افرادي كه در عرصه‌هاي علمي و فناوري كار مي‌كنند خوش بدرخشند و فعل توانستن را به خوبي صرف كنند و كشور را به مرحله‌اي رساندند كه ايران توانست 11 برابر متوسط رشد علمي دنيا را به خود اختصاص دهد.عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينكه اين امر در همه بخش‌هاي كشور خصوصا بخش‌هاي اقتصادي منعكس شد، گفت: قوانيني كه در مجلس نيز به تصويب رسيد زمينه‌هاي اين كار را به صورت جدي فراهم كرد و فكر مي‌كنم تسريع در اين قوانين مي‌تواند سال جهاد اقتصادي را با سرعت و دقت بيشتري جلو ببرد.وي با اشاره به مساله‌ي اجرايي كردن اصل 44 اظهار كرد: اجراي سريع اين موضوع به دور از اينكه بخواهيم اصل 44 را از حالت دولتي به شبه دولتي تبديل كنيم و اگر واقعا اقتصاد كشور را در دست مردم قرار بدهيم و مردم خود را در اقتصاد كشور سهيم بدانند آن موقع رشد و تكامل و جهاد اقتصادي را بهتر ملاحظه خواهيم كرد.سروري با بيان اينكه مساله هدفمند كردن يارانه‌ها نيز زمينه را براي مشاركت و اميد مردم براي سهم پذيري و سهم گذاري در اقتصاد كشور به صورت جدي‌تري فراهم كرده است، ‌گفت: ايجاد يك بازار رقابتي مي‌تواند زمينه‌هاي جهاد اقتصادي را به صورت جدي‌تري فراهم كند. آن چيزي كه مشخص است در جهاد همه نقش دارند و همه مردم نيز در اين كار مقدس سهم مي‌گيرند و تلاش مي‌كنند سهم بيشتري را هم داشته باشند، چون جهاد يك امر مقدس، معنوي و مورد پذيرش همه مردم است. از اين جهت مسوولين بايد زمينه‌هاي حضور مردم را به صورت جدي فراهم كنند.نماينده مردم تهران در خانه ملت در ادامه تصريح كرد: بحث تحول در نظام بانكي و مالياتي كشور كه در تحول اقتصادي كشور مطرح است بايد سرعت پيدا كند. و قرار است بعد از هدفمند كردن يارانه‌ها نيز در دستور قرار گيرد، چراكه بانك‌ها و نظام مالياتي كشور مي‌توانند نقش بسيار جدي‌ را در توسعه اقتصادي كشور، رشد و شكوفايي و حركت عدالت محور در اقتصاد كشور فراهم كنند.وي ادامه داد: در واقع بايد در اين دو موضوع و موضوعاتي بعد از آن تسريع شود تا زمينه‌هاي حضور مردم در اقتصاد كشور فراهم شود و مردم نيز با يك رويكرد جهاد محورانه در اين عرصه حضور پيدا كنند.سروري افزود: تجاري سازي علم كه بيشترين تاثيرات را در اقتصاد كشور مي‌گذارد و منابع كشور را توسعه مي‌دهد و درآمدهاي مردم را افزايش مي‌دهد نيز مهمترين موضوعي است كه مقام معظم رهبري به آن پرداختند و در سال 90 بايد در اين خصوص تلاش جدي صورت بگيرد و ما در اين سال به طرف محصول محور كردن علم و فناوري، صنعت و اقتصاد كشور حركت كنيم و بتوانيم تجاري سازي علم و فناوري را در دستور كار خود قرار دهيم.عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با تاكيد بر اينكه نبايد بحث جهاد اقتصادي را صرفا در يك شعار، همايش و مسائل اين چنيني خلاصه كنيم، اظهار كرد: بايد اين موضوع را به عنوان دستور كار سال نود براي همه مردم و مسوولين در نظر بگيريم و تلاش كنيم سال نود را به سال جهش، جهاد و جوشش اقتصادي مبدل كنيم.