دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی خبری جالب برای تهرانی ها

مديرعامل تاكسيراني تهران از الزام استفاده تاكسيرانان از تاكسيمتر طي سال جديد(90) خبر داد. ‘فضل الله اسلامي’ در گفت وگو با ايرنا افزود: با برنامه ريزي هاي انجام شده تاكسيرانان مكلف شده اند از ابتداي سال جديد،كرايه خود را از مسافران طبق نرخ تعيين شده تاكسيمتر بر اساس كيلومتر دريافت كنند. وي تاكيدكرد: گشت هاي نظارتي تاكسيراني در ايام تعطيلات نوروزي نيز همچون ساير ماههاي سال فعال هستند و با حضور در شهر بر عملكرد تاكسيرانان و جابجايي مسافران نظارت مي كنند. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تدبيري براي كنترل دريافت كرايه اضافي تاكسيرانان از مسافران ميهمان در تهران در نظر گرفته شده است يا خير؟ گفت: الزام دريافت كرايه بوسيله تاكسيمتر به منظور رفاه حال گردشگران و نيز شهروندان انجام شده است و آنان كرايه خود را فقط بر اساس نرخ تعيين شده اين دستگاه بپردازند. مديرعامل تاكسيراني تهران همچنين از توزيع بروشورهاي اطلاع رسان جاذبه هاي گردشگري پايتخت و راهنماي شهرتهران ميان گردشگران درايام تعطيلات نوروزي خبرداد و گفت:با هماهنگي انجام گرفته با اداره كل ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران، تاكسيرانان بروشورهاي راهنماي شهر و جاذبه هاي تهران را ميان گردشگران در پايانه ها و ترمينال هاي مسافربري توزيع مي كنند. وي اضافه كرد: علاوه براين در تمامي پايانه هاي تاكسيراني افراد راهنما استقرار يافته اند تا گردشگران را براي حضور درنقاط مختلف شهر و نيز گردشگري ر اهنمايي كنند. وي تاكيدكرد: گردشگران و شهروندان در صورت مشاهده موارد تخلف مراتب را به 1888 يا 137 شهرداري تهران گزارش دهند.