دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی دولت به اتلاف برق بی‌توجه است

رئیس کارگروه برق کمیسیون انرژی با بیان اینکه اتلاف 20 تا 40
درصدی برق در شبکه‌های توزیع یکی از علت‌های اصلی وارد نشدن بخش خصوصی به
خرید شرکت‌های توزیع برق است، گفت: با وجود اینکه در برنامه پنجم به کاهش
اتلاف برق تأکید شده، اما دولت در تدوین لایحه بودجه 90 این موضوع را
نادیده گرفته است

به گزارش خانه ملت، حسین
امیری خامکانی از اتلاف مقدار زیادی برق در شبکه‌های توزیع خبرداد و گفت:
در انتقال برق تولیدی نیروگاه‌های کشور، از محل تولید (نیروگاه) تا محل
مصرف (پشت کنتور مصرف کننده) بصورت میانگین حدود 20 تا 22 درصد اتلاف برق
وجود دارد که این مقدار گاهی تا 40 درصد هم می‌رسد.
 
 نماینده مردم
زرند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این میزان بالای اتلاف برق از جمله
دلایلی بود که مجلس، دولت را موظف به رفع این ایراد برای سهولت در واگذاری
شرکت‌های توزیع برق به بخش خصوصی کرد، زیرا بخش خصوصی تمایلی به خرید
برقی که تا 40 درصد ان در مسیر توزیع تلف خواهد شد، ندارد و محل جبران این
تلفات  و زیان برایش مشخص نیست.
 
رئیس کارگروه
برق کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه مجلس در تصویب بودجه سال گذشته
(89) برای کاهش تلفات دولت را موظف به انجام برخی اقدامات کرده بود، گفت:
نگاه مجلس به کاهش اتلاف برق نگاهی جدی و پیگیر است به همین دلیل در در
ماده 133 برنامه پنجم توسعه دولت را مکلف کرده است که اگر بخش خصوصی تلفات
شبکه انتقال یا توزیع برق را کاهش داد، دولت معادل برق بازیافت شده را با
قیمت روز خریداری کند و یا اجازه صادرات به همان میزان را در اختیار بخش
خصوصی قرار دهد.
 
عضو کمیسیون
انرژی مجلس همچنین تصریح کرد: با وجود تأکید برنامه پنجم برای کاهش تلفات
انتقال برق، متاسفانه دولت در تدوین لایحه بودجه 90 این موضوع را نادیده
گرفته و هیچ حکمی درباره آن نیاورده است، اما سعی ما در مجلس بر این است
که با اصلاح لایحه دولت در سال 90 حرکتی جدی را به سوی کاهش تلفات برق در
شبکه توزیع آغاز کنیم.