دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی سرنگوني جنگنده فرانسوي بر فراز ليبي

يك روزنامه ليبي از سرنگوني هواپيماي جنگي فرانسوي بر فراز شهر سرت واقع در 600 كيلومتري شرق طرابلس خبر داد.به گزارش فارس، روزنامه “الوطن ” ليبي نوشت كه يك هواپيماي جنگي فرانسوي در حين بمباران يكي از پايگاه‌ها در آسمان شهر سرت سرنگون شد و خلبان آن بازداشت و به نيروهاي ليبي تحويل داده شد.از سوي ديگر خبرگزاري ليبي گزارش داد كه صبح امروز براي نخستين بار فرودگاه شهر الجفره واقع در 800 كيلومتري جنوب طرابلس هدف بمباران هواپيماهاي جنگي ناتو قرار گرفت.اين نخستين بار است كه نيروهاي ناتو جنوب ليبي را بمباران كردند.