دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی مجلس‌در زمینه‌قانونگذاری‌به‌وظیفه‌خود‌عمل‌کرده‌است

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که در سال 89 مجلس
در قطع رابطه به استعمار انگلیس عملکرد ضعیفی داشته است، گفت: در زمینه
نظارت بر عملکرد دولت در سال جاری عملکرد شایسته‌ای نداشته است.

به گزارش خانه ملت، “ابوالقاسم رحمانی”  با تأکید بر این که مجلس در سال جاری وظیفه قانونی خود را به خوبی انجام
داده است، تصریح کرد: مجلس در سال 89 در زمینه تعامل با دولت برای اجرای
قانون هدفمندی یارانه‌ها عملکرد مناسبی داشته است.

نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی، درباره نقطه ضعف مجلس در سال
جاری، گفت: با توجه به این که سفارت انگلیس نقش موثری را در جریان فتنه
داشته است مجلس در قطع رابطه با استعمار انگلیس عملکرد ضعیفی داشته است.

وی با بیان این که مجلس در زمینه نظارت بر عملکرد دولت در سال جاری
عملکرد رضایت‌ بخشی نداشته است، افزود: مجلس در این زمینه اقدام‌هایی همچون
سوال‌های فراوان از وزیران، استیضاح وزیرهای مختلف و بررسی گزارش‌های
دیوان محاسبات درباره تفریق بودجه را انجام داده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با توضیح این که مجلس دو وظیفه وضع قانون و نظارت
بر اجرای صحیح قانون‌های تصویب شده دارد، تصریح کرد: نمایندگان مردم در
مجلس باید وظیفه قانونی خود را انجام دهند و اجرای کارهای عمرانی بر عهده
دولت باشد.