دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی واکنشها به اهانت بی شرمانه به قرآن

محافل مسلمان و مسیحی از جمله حزب الله، اقدام گستاخانه و اهانت آمیز یک به اصطلاح کشیش آمریکایی در سوزاندن نسخه ای از کتاب مقدس قرآن کریم را توطئه ای از سوی استکبار و آمریکا را مسئول این جنایت دانستند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الانتقاد، “جرج صلیبا” کشیش جبل و طرابلس لبنان در واکنش به اقدام گستاخانه تری جونز کشیش دروغین آمریکایی در سوزاندن نسخه ای از قرآن کریم ضمن محکوم کردن این اقدام شنیع، گفت: جونز مسیحی نیست، بلکه مزدور صهیونیستها است و درخدمت اهداف آنهاست. “شیخ مالک الشعار” مفتی طرابلس و شمال لبنان هم گفت : مراجع مسیحی باید تری جونز را به خاطر این اقدام محاکمه کنند، زیرا وی به دستوارت انجیل و به کلیسا توهین کرده است.”شیخ حسان عبدالله” رئیس تجمع علمای مسلمین لبنان نیز تصریح کرد: روز به روز بر  تعداد مسلمانان در غرب افزوده می شود این اقدام کشیش آمریکایی واکنشی عاجزانه به موج اسلام خواهان نزد غربی هاست.حزب الله لبنان نیز جنایت سوزاندن قرآن کریم از سوی تری جونز را در ادامه تلاشهای فتنه افکنانه و دامن زدن به مشکلات دینی دانست.حزب الله تاکید کرد: دولت آمریکا مسئول این جنایت است، زیرا این اقدام در راستای طرحهای استکباری آن است. همه مجامع مسیحی باید واکنش قوی نشان دهند و هوشیار باشند.