دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی کوچ پرندگان مهاجر مازندران به سیبری

رئیس اداره حفاظت از محیط زیست شهرستانهای آمل و محمودآباد،از کوچ انواع پرندگان مهاجر زمستان گذران از تالابها و آبگیرهای این شهرستانها به مناطق سیبری خبر داد.
بهمن صادق نژاد ظهر شنبه به مهر گفت :امسال در مجموع حدود 200 هزار قطعه انواع پرندگان مهاجر شامل انواع مرغابی، چنگر، غاز، خوتکا و حواصیل وغوها برای زمستان گذرانی به تالابها، آب بندانها و آبگیرهای آمل و محمودآباد کوچ کردند.
وی با اشاره به اینکه امسال کوچ تعداد پرندگان مهاجر زمستان گذران به آبگیرها و آببندان های آمل و محمودآباد در مقایسه با سال قبل از آن کاهش داشته است، علت این کاهش را کمی دوران سرما امسال در مازندران دانست.
وی اضافه کرد: امسال در مجموع کوچ انواع ” اردک سانان ” از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمودآباد، با بیان اینکه پرندگان مهاجردر نیمه دوم هر سال از مناطق سرد سیری به تالابها و آبگیرهای آمل و محمودآباد کوچ می کنند تصریح کرد: پرندگان مهاجرتا پایان اسفند و اوایل فروردین در این مناطق زمستان گذرانی می کنند.
صادق نژاد، با اشاره به اینکه در این دو شهرستان 90 واحد آب بندان به مساحت بیش از دو هزارو 500 هکتار تالاب وجود دارد اظهارداشت: وجود این عوامل باعث افزایش گونه های مختلف پرندگان مهاجر آبزی و کنار آبزی در این مناطق شده است.
رئیس اداره حفاظت از محیط زیست آمل و محمودآباد همچنین از شهروندانی که در زمان کوچ پرندگان مهاجر محیط امنی را برای آنان تامین کردند قدردانی کرد.