دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی آرژانتین به صورت محرمانه با ایران مذاکره می کند

سرویس سیاست خارجی –  رسانه های صهیونیستی خبر داده اند که دولت آرژانتین به خاطر افزایش سطح مبادلات تجاری خود با ایران ، به مقامات ایرانی گفته اند که دولت آرژانتین حاضر است مسائل مربوط به پرونده «آمیا» را فراموش کند .به گزارش «» روزنامه صهیونیستی «هاآرتص » گزارش داده است که دو دولت ایران و آرژانتین گفتگو های محرمانه ای را آغاز کرده اند به این امید که بتوانند روابط دو جانبه را گسترش دهند .بر اساس این گزارش ، هفته نامه آرژانتینی «پرفیل» ، این خبر را منتشر کرده و گزارش داده است که شخص وزیر خارجه آرژانتین «هکتور تیمرمان» این مذاکرات محرمانه را هدایت می کند ، این نشریه همچنین نوشته که این مذاکرات محرمانه با وساطت دولت ثالث صورت می گیرد .صهیونیست ها بار ها مقامات ایران را متهم کرده اند که در دو انفجار  در سال های 1992 و 1994 در مراکز یهودیان در آرژانتین موسوم به آمیا ،  به ترور شهروندان یهودی آرژانتینی پرداخته است ، ادعایی که نه تنها توسط ایران رد شده ، بلکه دادگاه آرژانتین در مراحل مختلف نقش ایران در این حوادث را نپذیرفته است ، اما در هر مرحله با فشار صهیونیست ها روال پرونده عوض شده است.به نظر می رسد به فرض صحت این خبر ، دو موضوع اصلی در این میان  حائز اهمیت است : اول اینکه به تدریج مقامات آرژانتینی به واقعیت پی برده اند و سعی دارند بیش از این خود را ملعبه صهیونیست ها نسازند . دوم اینکه تحریم هایی که قرار بود علیه ایران کشنده باشد ، کارساز نبوده است و صهیونیست ها می خواهند با نشر چنین خبر هایی فاز جدید مقابله خود با ایران را آغاز کنند.