دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی آسمان تهران آفتابي می شود

بررسي نقشه هاي پيش يابي بيانگر آن است كه در 24 ساعت آينده هواي استان تهران صاف و در ارتفاعات نيمه ابري و گاهي همراه با وزش باد خواهد بود.به گزارش ايرنا ، در 24 ساعت آينده هواي اين استان صاف در ارتفاعات نيمه ابري گاهي همراه با وزش باد و در پاره اي نقاط با غبار صبحگاهي همراه خواهد بود.بر پايه اين گزارش ، هواي تهران امروز (دوشنبه) صاف در ارتفاعات نيمه ابري و گاهي همراه با وزش باد و در پاره اي نقاط همراه با غبار صبگاهي است.اين گزارش مي افزايد: فردا (سه شنبه) پايتخت نشينان هوايي صاف و در پاره اي نقاط افزايش ابر و احتمال بارش خفيف باران و گاهي همراه با وزش باد خواهند داشت.روز چهارشنبه نيز هواي تهران كمي ابري تا نيمه ابري و در ارتفاعات بارش پراكنده و گاهي همراه با وزش باد پيش بيني شده است.همچنين دماي هواي امروز (دوشنبه) تهران حداكثر به 19 درجه بالاي صفر و در پايين ترين درجه حداقل به هفت درجه مي رسد.