دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی احمدی نژاد: نوروز تجلي عشق و ايثار است

رييس‌ جمهوري اسلامي ايران، بشر امروز را بيش از هر زمان ديگري نيازمند به فرهنگ نوروز به عنوان فرهنگ پاكي ، عشق و فداكاري دانست.به گزارش ايسنا، دكتر محمود احمدي‌نژاد صبح امروز در سمينار بين المللي سرآمدان نوروز طي سخناني ضمن خوشامدگويي به شركت كنندگان در اين مراسم به اهميت ميراث فرهنگي و هويت اشاره كرد و گفت: هويت مهمترين داشته يك انسان و ملت است، انسان وملت بي هويت سرگشته است و ميراث فرهنگي از پايه هاي اصلي هويت يك ملت بر هر انساني است و در حقيقت حكم حافظه تاريخي را بر عهده دارد.رييس جمهور با بيان اين كه اگر يك ملت رابطه خود را با گذشته و ميراث فرهنگي خود منقطع كند سرگشته و حيران مي شود گفت: كسي كه رابطه اش با گذشته قطع باشد به راحتي توسط ديگران مديريت مي شود بنابراين صيانت از ميراث فرهنگي صيانت از ريشه ها و هويت است و پايه حركت به سوي آينده است؛ در واقع از ارزشمندترين فعاليت هاي فرهنگي، صيانت از ميراث فرهنگي است.رييس جمهور بخش مهمي از ميراث فرهنگي را متعلق به گذشته دانست و ادامه داد: مشاهده مي كنيم كه بسياري از دستاوردهاي تارخي ملت ها امروز فقط در موزه ها و براي عبرت آموزي به نمايش درآمده است و در زندگي امروزي نقش چنداني ندارد اما نوروز از آن دسته ميراثي است كه گرچه متعلق به گذشته است و ريشه در تاريخ دارد اما در زندگي روزمره ما جاري است.وي با طرح اين پرسش كه چرا نوروز زنده است و ما نوروز را هيچ گاه در موزه ها جست و جو نمي كنيم گفت: نوروز زنده و حاضر در متن زندگي ما جاري است.رييس جمهور با بيان اين كه هر كس با پديده نوروز آشناست ، عاشق نوروز است و هر كس نوروز را درك مي كند احساس زيبايي ، نشاط و تولد مي كند درعين حال درباره علت اين گفته‌ي خود افزود: علت آن است كه نوروز يك جشن و يك پديده كاملا انساني است، نوروز برآمده از عمق فطري انسانهاست، با همه انديشه ها ، فرهنگ ها و دل ها آشناست، نوروز يك هديه آسماني است، جنس نوروز از جنس انسانيت است و ويژگي هاي فراواني دارد و من در اينجا دو ويژگي اصلي نوروز را بيان مي كنم.احمدي نژاد ويژگي اول نوروز را عشق و محبت دانست و گفت: نوروز جوشش محبت و عشق است، در نوروز همه طبيعت عالم و انسان‌ها بر جوش و خروش هستند، سنت هاي نوروزي همه بر پايه محبت و عشق است و در واقع نوروز مسابقه عشق ورزي و دوست داشتن است.وي ويژگي دوم نوروز را فداكاري و گذشت براي ديگران و تلاش براي شادي و رفاه ديگران عنوان كرد و گفت: اين دو عنصر ذكر شده خميرمايه انسانيت انسان و رمز كمالجويي انسان است، خداوند متعال انسان را آفريد و استعداد خدايي شدن را در آن قرار داد، از او خواست حركت كند و تجلي خداوند در زمين بشود، تجلي همه زيبايي‌ها ، تجلي علم و رحمت، حكمت، خلاقيت ، رفعت و قدرت خداوند.رييس جمهور با بيان اين كه براي كمال انسان خداوند حدي قرار نداد گفت: خداوند راه كمال و وسيله كمال انسان را دو عامل و عنصر عشق ورزي و فداكاري قرار داد؛ اگر كسي در دلش نسبت به ساير مردم عشق و محبت نباشد محال است كه مراتب كمال انساني را طي كند و مزه انساني شدن را بچشد.وي به اهميت فداكاري اشاره كرد و گفت: هيچ كس طعم كمال و انسانيت حقيقي را نخواهد كشيد مگر از رهگذر فداكاري براي سعادت ديگران؛ در واقع عشق و فداكاري بستر حركت انسان براي خدايي شدن است و اين دو عنصر هر دو در نوروز موج مي زند؛ نوروز تجلي عشق و ايثار است.رييس جمهور نوروز را يك نشانه دانست و گفت: نوروز يك يادآوري است براي زنده شدن حقيقي انسان و زنده شدن حقيقي جامعه بشري.وي با بيان اين كه همانگونه كه طبيعت مردن و زنده شدن دارد جامعه بشري نيز زمستان و بهار دارد و خداوند متعال بشر را تنها براي زندگي امروزي كه امروز شاهد آن هستيم نيافريده است افزود: به دنيا نگاه كنيد ، به تاريخ نگاه كنيد چه خبر است. حجم كينه ورزي ها،كشتارها، تجاوزها، اشغال ها، تحقيرها و سركوب ها صدبرابر عشق ها ، محبت ها و زيبايي هاست. هنوز آن هدف مقرر براي خلق انسان محقق نشده است، هنوز حقيقت انسان به طور كامل متجلي و محقق نشده است، در كجاي امروز دنيا آرامش و امنيت كامل بر قرار است؟ چه كسي در حال حاضر از وضع موجود جهان و خود راضي است؟ هنوز انسان سرگشته است، چرا اين گونه است؟ علت اين است كه شيطان و شيطانيت از ابتدا به دنبال جدا كردن انسان از عشق و فداكاري بوده اند.وي گفت: بيشترين خسارت انسان‌ها و انسانيت از سوي حاكماني تحميل شده است كه دل‌هاي آنها خالي ازعشق و محبت نسبت به ديگران است و هر جا حاكمي پيدا شده است كه دل او بهره اي از عشق برده است فرصت براي شكوفايي انسان‌ها محيا شده است.رييس‌جمهور ادامه داد: سوال اين است كه چه زماني تمام حقيقت انسان و استعداد حقيقي انسان شكوفا مي شود و در واقع چه زماني انسان ها اوج كمال را تجربه مي كنند؟ پاسخ روشن است، پاسخ بر مي گردد به يك حقيقت زيبا و تجلي مطلق زيبايي به نام انسان كامل.انساني كه تمام وجودش عشق به ديگران است، تمام وجودش رحمت به ديگران است و فداكاري براي ديگران است، انسان كامل كسي است كه خود در اوج كمال است و در واقع بازتاب صفات الهي است.وي با بيان اين كه شياطين همواره به دنبال منحرف كردن ذهن انسان ها از حقيقت انسان كامل بوده است گفت: اگر كسي در دل و انديشه خود از حقيقت انسان كامل منحرف شود در وادي شيطان و در مسير سقوط حركت مي كند.رييس جمهور گفت: مي بينيد شيطان صفتان حاكم بر دنيا به دنبال محو انديشه انسان كامل از فرهنگ ملت ها هستند.وي با بيان اين كه در نوروز مي بينيم همه انسان ها شاد و اميدوار هستند گفت: علت اصلي آن است كه نوروز يك نشانه است، نشانه تولد دوباره انسان در اتصال با انسان كامل، نوروز در واقع يك پيام است و خداوند را سپاسگزاريم كه فرهنگ نوروز در زندگي، انديشه و آداب و رسوم ما ريشه كهن و پايدار دارد.رييس جمهور از جمله دستاوردهاي تاريخي ما و هديه ما براي بشريت را نوروز دانست و ادامه داد: دستاورد خودخواهان ، موشك و بمب و كشتار است و اين تفاوت بين فرهنگ اين ديار با فرهنگ دشمنان اين ديار است.احمدي نژاد با بيان اين كه بشر امروز بيش از هر زمان ديگري به فرهنگ نوروز، به فرهنگ پاكي ، عشق و فداكاري نيازمند است گفت: اين ماموريت نخبگان و فرهيختگان است كه زواياي نوروز و حقيقت و زيبايي آن را به بشريت امروز معرفي كند و من ترديد ندارم در هر كجاي عالم و درهر نقطه اي از جهان و در حقيقت نوروز به درستي معرفي شود ملت ها و اقوام گوناگون به صورت خروشان به سمت فرهنگ نوروز حركت مي كنند.به گزارش ايسنا، ‌در اين مراسم علاوه بر رييس جمهور ، مشايي رييس دفتر رييس جمهور و علي معلم رييس فرهنگستان هنر حضور دارند و اين مراسم به صورت مستقيم از سايت جهاني نوروز پخش مي‌شود.در اين مراسم علي معلم نيز سخنراني كرد و هم‌اكنون پنل‌هاي تخصصي درمورد نوروز در حال برگزاري است.