دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی توهين‌ به مسافران ايراني در آذربایجان

ماموران گمرك آستاراي جمهوري آذربايجان با بازرسي‌هاي شديد و عكسبرداري از اتباع ايراني عازم اين كشور، برخورد توهين‌آميز مي‌كنند.به گزارش فارس تشديد برخوردهاي موهن ماموران گمرك آستاراي جمهوري آذربايجان با مسافران ايراني موجب اعتراض شهروندان ايراني شده است.بازرسي‌هاي شديد و تبعيض‌آميز، عكسبرداري از اتباع ايراني عازم جمهوري آذربايجان در گمرك آستاراي اين كشور و برخوردهاي غيرمحترمانه به مسافران ايراني عازم جمهوري آذربايجان نارضايتي از سفر به اين كشور را افزايش داده است.دريافت وجوه خارج از عرف به روش‌هاي مختلف از اتباع ايراني در مبادي ورودي به جمهوري آذربايجان نگراني ايرانيان را در بر داشته است.با توجه به اينكه دولت جمهوري آذربايجان از يك ماه گذشته انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي و برخورد با رشوه و اخاذي از مسافران خارجي در گمرك اين كشور را با گماردن ماموران ويژه آغاز كرده است، ولي همچنان اخاذي گسترده كارمندان گمرك و پليس اين كشور با ايرانيان صورت مي‌گيرد.يك شهروند ايراني كه همراه خانواده‌اش از جمهوري آذربايجان بازگشته بود، در پايانه مرزي مسافري آستاراي ايران در گيلان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: برخورد نامناسب ماموران گمرك جمهوري آذربايجان با مسافران ايراني به زيان اين كشور است.رضا نادي افزود: اگر كسي قصد سفر به جمهوري آذربايجان را داشته باشد بايد به محض ورود به اين كشور سركيسه را شل كند در غير اين صورت مأموران مرزي آن بهانه‌جويي مي‌كنند.وي برخورد خلاف شأن ماموران جمهوري آذربايجان با شهروندان ايراني را غيرقابل قبول دانست و گفت: وزارت امور خارجه بايد در اين باره بر ضرورت توجه به شئون مسافران ايراني واكنش نشان دهد.ماندانا رسولي ساكن تهران كه مسافر بازگشته از جمهوري آذربايجان بود نيز به خبرنگار فارس اظهار داشت: ماموران در ايستگاه‌هاي مختلف پس از عكسبرداري از اتباع ايراني و به بهانه انجام كارهاي غيرقانوني مبالغي را اخذ مي‌كنند و سپس امور مربوط به مسافران ايراني را انجام مي‌دهند.وي افزود: اقدام جمهوري آذربايجان در عسكبرداري از اتباع ايراني به هنگام ورود به اين كشور اهانت به شأن و عزت ايراني است.رسولي با اشاره به اينكه در هر كشوري بايد عزت ايراني حفظ شود، گفت: در هر كشوري حقوقي براي مسافران خارجي درنظر گرفته شده است كه اگر اين حقوق در باره اتباع ايراني اجرا نشود قابل پيگيري است.شهرستان آستارا در استان گيلان آخرين نقطه مرزي ايران و جمهوري آذربايجان است.